Bạc Liêu: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ 3, 23/02/2021 09:02 (GMT+7)

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại, quan trọng của đất nước và của tỉnh. Cuộc bầu cử là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử to lớn. Do đó, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong năm 2021.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc Mặt trận các cấp trong tỉnh tham gia công tác bầu cử; triển khai một số nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử; thành viên Ủy ban bầu cử; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể.

Tại điểm cầu cấp huyện, dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; thành viên Ủy Ban bầu cử cấp huyện, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Đến thời điểm này, các cấp ủy đảng, huyện, thị xã, thành phố đều đã xây dựng kế hoạch, ban hành chỉ thị hoặc công văn chỉ đạo và thực hiện việc chuẩn bị điều kiện cần thiết nhằm tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đơn vị cũng đã chủ động chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Internet)

Đối với cơ cấu đại biểu cần phải đúng với quy định của pháp luật, nhất là tỷ lệ đại biểu nữ, trẻ, dân tộc, ngoài đảng… phải hợp lý, theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Thị Ái Nam cũng yêu cầu các cấp ủy cần lựa chọn người có kinh nghiệm, có tín nhiệm với Nhân dân để tham gia phụ trách công tác bầu cử; giao Sở Nội vụ khẩn trương tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho những thành viên tham gia ban, tổ bầu cử; chú trọng công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và quân, dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử từ đây đến ngày bầu cử để tất cả các cử tri đều tích cực, chủ động tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao, góp phần bầu đủ số lượng.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các ngành, các cấp, nhất là lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì phòng, chống dịch COVID-19 tốt như hiện nay, quyết tâm không để xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối để công tác bầu cử diễn ra đúng kế hoạch và thành công. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm cao cùng sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị và thực hiện tốt các điều kiện cho công tác bầu cử, đúng với tiến độ đề ra.

Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Internet)

Nhằm tổ chức tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham gia trực tiếp công tác bầu cử các cấp phải nghiên cứu, nắm vững Luật Bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND và các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương để tham mưu tốt cho tỉnh; các cấp, các ngành cần triển khai tốt các bước chuẩn bị để công tác bầu cử diễn ra dân chủ, chặt chẽ, đúng luật và phải thành công tốt đẹp.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, xã rà soát lập danh sách cử tri trên địa bàn để lập căn cứ, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp mình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất.

Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn HĐND cấp huyện, xã khẩn trương điều chỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ số người được giới thiệu ứng cử theo đúng quy định.

Lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử, nhất là tại các điểm bầu cử. Đối với Ủy ban Kiểm tra cần phối hợp với Thanh tra và các cơ quan liên quan giải quyết triệt để các trường hợp khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử.

Nguyễn Hoàng Mộng Nam

Ý kiến của bạn