15/07/2024 lúc 16:32 (GMT+7)
Breaking News

Yên Bái: Văn Yên không ngừng lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng

93 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam mãi mãi soi sáng dẫn lối, đưa đường, đưa con thuyền cách mạng đến bờ vinh quang. Cũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, huyện Văn Yên, Yên Bái đã vững tâm, vững trí, đồng lòng vượt qua biết bao khó khăn thách thức ghi dấu những thành tựu hết sức to lớn trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương đất nước.

Nhân dân Văn Yên ra quân trồng cây đầu xuân.

Năm mới 2023, trong niềm tin và khát vọng vươn cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên kỳ vọng vào truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, tiếp tục lãnh, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

Với tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, tăng tốc, hiệu quả"; với phương châm hành động “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”. Đồng thời, tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển sau khi bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân xây dựng cơ bản, trọng tâm là xây dựng đường giao thông nông thôn. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết: “Kết thúc năm 2022, huyện Văn Yên vẫn thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 với 39/39 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Minh chứng rõ nét nhất đó là kết quả dẫn đầu các huyện, thị, thành phố và được đánh giá hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ trong triển khai chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy và năm thứ hai liên tiếp Văn Yên được 09 huyện, thị, thành phố suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.”

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên kiểm tra thực tế việc phát triển kinh tế tại thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, trong năm 2022, Văn Yên đã phát động và triển khai có hiệu quả phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống” gắn với phong trào "Dịch rào, hiến đất, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông” đến nay đã thu được kết quả rất tích cực, cụ thể như: đã huy động được gần 73 nghìn lượt cán bộ công chức, viên chức và người dân tham gia, mở rộng được trên 100 km đường giao thông từ 3,5m lên 7m với tổng diện tích đất nhân dân hiến là trên 272.000m2.

Sẵn sàng dịch rào hiến đất mở rộng đường.

Khép lại một năm đầy gian truân thử thách cũng là lúc vùng đất quế Văn Yên đón mùa xuân mới với bao niềm tin và hy vọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Văn Yên xác định năm 2023 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện. Cùng với thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, Văn Yên hướng trọng tâm vào thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh. Trọng tâm là huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ triển khai có hiệu quả, sáng tạo các hạng mục, phần việc của Đề án chuyển đổi số nhằm tạo bước tiến dài của huyện trong việc nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân đối với các dịch vụ công.

Với mục tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển. 

Thanh niên thôn Làng Lớn ( An Thinh) tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết thêm: “Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề, năm đánh giá nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, riêng đối với huyện Văn Yên là năm tăng tốc để về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2024 (sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI). Để hoàn thành trọng trách quan trọng đó, ngay từ cuối năm 2022, Huyện ủy đã thống nhất ban hành Kế hoạch số 150 về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị năm 2023 để làm cơ sở thực hiện trong toàn huyện, với sự đồng bộ, đồng lòng và quyết tâm chính trị cao trong toàn đảng bộ huyện bằng những định hướng trọng tâm, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất để cơ cấu lại kinh tế. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển lâm nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh các hoạt động du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của huyện gắn với xây dựng chính quyền số, từng bước xây dựng xã hội số, kinh tế số. Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, đảm bảo tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý chặt chẽ tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.”

Mô hình nuôi cá Tầm ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên.

Có Đảng dẫn lối chỉ đường, trong niềm tin và khát vọng vươn cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên kỳ vọng vào truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, tiếp tục lãnh, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo và trong mọi hoạt động; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phấn đấu đạt và vượt cao mọi chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Từ đó tạo thế và lực mới để xây dựng huyện Văn Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Đoàn Tuấn - Thu Nhài