19/06/2024 lúc 10:25 (GMT+7)
Breaking News

Xã Yến Sơn (Thanh Hoá): Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Yến Sơn là xã Nông thôn mới của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, xã Yến Sơn hôm nay đã khoác trên mình diện mạo mới, sức sống mới của một vùng quê nông thôn bình yên, trù phú, với niềm vui luôn hiện hữu trong cuộc sống của người dân nơi đây.
Yến Sơn là xã Nông thôn mới của huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Xã Yến Sơn huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 6,32 km2 diện tích tự nhiên, 3.759 người của xã Hà Lâm và toàn bộ 6,51 km2 diện tích tự nhiên, 4.218 người của xã Hà Ninh. Sau khi thành lập, xã Yến Sơn có 12,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.977 người. Xã Yến Sơn giáp các xã Hà Bình, Hà Đông, Hà Lai, Hà Tân, Hà Thái, Lĩnh Toại, Thị trấn Hà Trung và huyện Hậu Lộc.

Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Hà Trung. Đảng uỷ, UBND xã Yến Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống của Nhân dân đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với thực hiện “mục tiêu kép” và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và trồng các loại cây ăn trái có hiệu quả kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến nay, đa số chỉ tiêu Nghị quyết của xã đều đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo đó, năm 2022 theo kế hoạch, xã Yến Sơn đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 16%; trong đó Nông, lâm, thủy sản đạt 4,0%; Công nghiệp - Xây dựng đạt 19,0%; Dịch vụ đạt 18,7 %. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, khơi dậy mọi động lực cho đầu tư phát triển, thành lập doanh nghiệp mới được 04 doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB. Bên cạnh đó, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 96%; dải bê tông, thảm nhựa hóa đạt 85%.

Yến Sơn hôm nay đã khoác trên mình diện mạo mới, sức sống mới của một vùng quê nông thôn bình yên, trù phú.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả; công tác vận động các loại quỹ đều đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, giữ vững và nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia; Tốc độ phát triển dân số ổn định từ 0,65% đến 0,7%. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và tiêu chí xã An toàn thực phẩm. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,9%; Nước sạch tập trung đạt 45% (nước máy); thu gom rác thải rắn trong sinh hoạt đạt 95,8% trở lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84,0%; khu dân cư văn hóa 11/11 thôn; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95%; các hoạt động văn hóa, văn nghệ được quan tâm tổ chức thực hiện đáp ứng nhu cầu thụ hưởng về văn hóa tinh thần của Nhân dân. Nhờ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo quê hương Yến Sơn đã có những thay đổi đáng kể. Cơ sở hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường, trạm được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trong lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới (NTM), với quan điểm xây dựng Nông thôn mới có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, nên ngay sau khi về đích Nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Yến Sơn tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng đến xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Trong đó, công tác tuyên truyền được xã đặc biệt chú trọng với nhiều hình thức phong phú, gắn cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng NTM với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Qua đó tạo nên sự đồng thuận, thông suốt và tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân đã tự nguyện góp công, góp của, hiến đất mở đường cho công trình phục vụ cộng đồng tạo nên diện mạo mới.

Song song với đó, triển khai chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), xã Yến Sơn đã từng bước tạo thương hiệu cho sản phẩm địa phương, xây dựng 01 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn về thịt gia súc, gia cầm…Từ một địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn đã trở thành xã nông thôn mới là một bước phát triển về “chất”. Đó là thành quả của sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chung sức đồng lòng của Nhân dân trong suốt chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM) vừa qua, khi ý Đảng hoà quyện với lòng dân.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yến Sơn quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, vượt qua khó khăn tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất xã Yến Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo đà và động lực hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã Yến Sơn ngày càng phát triển xanh, nhanh và bền vững./.

Hải Nam