Thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Tại Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc, Hà Nội mới đây, hơn một trăm đại biểu và hàng ngàn khán giả xem phát trực tuyến đã chứng kiến Lễ công bố dự án “Chúng tôi Có thể” giai đoạn 2 – Thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam” do Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức.

Video khác