13/08/2022 lúc 09:35 (GMT+7)
Breaking News

Vì sao Công ty VETC và VDTC không thể cung cấp hồ sơ nhập khẩu thiết bị, hoá đơn tài chính nhập khẩu?

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) vừa có Công văn số: 8760/TCDBVN-KHCN.MT&HTQT về hồ sơ nhập khẩu, hóa đơn tài chính nhập khẩu thiết bị thuộc Dự án thu phi sử dụng đường bộ không dừng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) vừa có Công văn số: 8760/TCDBVN-KHCN.MT&HTQT về hồ sơ nhập khẩu, hóa đơn tài chính nhập khẩu thiết bị thuộc Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng.

Vì sao Công ty VETC và VDTC không thể cung cấp hồ sơ nhập khẩu thiết bị, hoá đơn tài chính nhập khẩu?

Theo nội dung công văn Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) tại văn bản số 9949/BGTVT-TTr ngày 23/9/2021 về việc tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ GTVT nội dung vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ rà soát hồ sơ nhập khẩu thiết bị, hóa đơn tài chính nhập khẩu từng loại thiết bị để có cơ sở xác định thời điểm, chủng loại, xuất xứ, giá nhập khẩu thiết bị làm căn cứ quyết toán dự án như sau:

Theo đó, Tổng cục ĐBVN đã có các văn bản số 7228/TCĐBVN-KHCNMT&HTQT ngày 26/10/2021, văn bản số 8047/TCĐBVN-KHCNMT&HTQT ngày 03/11/2021 gửi Công ty TNHH thu phí tự động VETC (VETC) và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) đề nghị cung cấp hồ sơ nhập khẩu, hoá đơn tài chính nhập khẩu thiết bị thuộc Dự án BOO1, BOO2 để rà soát, xác định thời điểm, chủng loại, xuất xứ, giá nhập khẩu thiết bị làm căn cứ quyết toán Dự án đúng quy định.

Ngày 01/11/2021, Công ty VETC có văn bản số 800VETC-ĐT báo cáo đã cung cấp đầy đủ bộ chứng từ gồm Chứng chỉ xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do nước sản xuất cung cấp (CO), bản kiểm định chất lượng hàng hóa do nhà sản xuất cung cấp (CQ), hợp đồng mua sắm và hóa đơn tài chính hợp lệ theo quy định, Công ty VETC đã yêu cầu các đại lý, nhà tích hợp, nhà nhập khẩu cung cấp hóa đơn tài chính nhập khẩu gốc, tuy nhiên không được đáp ứng.

Ngày 04/11/2021, Công ty VDTC có văn bản số 1458/VDTC-ĐT báo cáo đã cung cấp toàn bộ hợp đồng, phụ lục hợp đồng ký kết với các nhà thầu cung cấp thiết bị, toàn bộ hồ sơ kỹ thuật thiết bị bao gồm CO, CQ và Công ty VDTC là đơn vị sử dụng cuối cùng, không phải đơn vị nhập khẩu trực tiếp hàng hoá, thiết bị từ các hãng nước ngoài nên không thể có hồ sơ nhập khẩu thiết bị, hóa đơn tài chính nhập khẩu từng loại thiết bị như yêu cầu.

Vì vậy, Công ty VETC và Công ty VDTC không thể cung cấp hồ sơ nhập khẩu thiết bị, hoá đơn tài chính nhập khẩu từng loại thiết bị của Dự án BOO1, BOO2 theo nội dung yêu cầu của Bộ GTVT tại văn bản số 9949/BGTVT-TTr ngày 23/9/2021. Văn bản của Tổng cục ĐBVN nêu rõ.

Từ nội dung trên Tổng cục ĐBVN báo cáo Bộ GTVT xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập