29/02/2024 lúc 16:36 (GMT+7)
Breaking News

Văn Yên (Yên Bái): Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đạt kết quả cao

Năm 2024 đã đến với niềm vui chào đón một mùa xuân mới. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện, tinh thần “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy Yên Bái và Kế hoạch số 150 của huyện ủy Văn Yên đã thổi bùng lên quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

Văn Yên - khép lại năm 2023 với nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Chào đón xuân mới Giáp Thìn 2024 trên tinh thần tăng tốc và quyết tâm cao. Trong ngày đầu xuân mới Phóng viên Tạp chí Việt Nam Hội nhập có cuộc trao đổi với đồng chí Bí thư huyện ủy Luyện Hữu Chung để thấy được những thành quả đạt được của huyện Văn Yên trong năm 2023, cũng như thấy được quyết tâm, khí thế của Văn Yên trong năm mới Giáp Thìn 2024.

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên, Yên Bái.

Phóng viên: Trước hết, xin cảm ơn đồng chí Bí thư huyện ủy Văn Yên trong ngày đầu xuân năm mới đã nhận lời trao đổi với PV của Tạp chí Việt Nam Hội nhập. Lời đầu tiên xin kính chúc đồng chí và gia đình đón xuân mới an khang thịnh vượng. Thưa đồng chí, năm 2023, Đảng bộ huyện đã xác định rõ được những khó khăn, thách thức cũng như là đón đầu các cơ hội, thời cơ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Vậy quan điểm cũng như phương châm hành động của huyện là gì thưa đồng chí?

Đồng chí Bí thư huyện ủy Luyện Hữu Chung: Năm 2023 huyện Văn Yên xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng , năm đánh giá nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm huyện Văn Yên tăng tốc để về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2024 (sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI). Bên cạnh những thời cơ thuận lợi là cơ bản thì huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen; chính vì thế ngay từ đầu năm với phương châm hành động là “Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”, Huyện ủy đã tập trung triển khai hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển kinh tế - xã hội theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, qua đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm.

Đặc biệt, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 150 về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị năm 2023 bám sát chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy Yên Bái để làm cơ sở thực hiện trong toàn huyện, với quan điểm “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”, Huyện đã tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất để cơ cấu lại kinh tế. Trọng tâm là phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển lâm nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh các hoạt động du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của huyện gắn với xây dựng chính quyền số, từng bước xây dựng xã hội số, kinh tế số. Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, đảm bảo tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý chặt chẽ tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện cùng nhân dân thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

Phóng viên: Vâng! Huyện Văn Yên luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, cùng sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, và nhân dân trong huyện, Văn Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt. Xin đồng chí cho biết cụ thể về những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm vừa qua?

Đồng chí Bí thư huyện ủy Luyện Hữu Chung: Năm 2023 khép lại với những dấu ấn đặc biệt khó quên về một năm có nhiều khó khăn, tác động. Nhưng với quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân, Văn Yên đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đề ra. 45/45 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là: Văn Yên triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và là một trong những địa phương đứng đầu toàn tỉnh về số mô hình đăng ký và số tiền được thụ hưởng theo Nghị quyết 69 và Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh với 275 mô hình và 11 tổ hợp tác được hỗ trợ với tổng số tiền 6 tỷ 468 triệu đồng. Trong năm, đã phát triển thêm được 10 sản phẩm OCOP mới, trong đó có 9 sản phẩm xếp hạng 3 sao và 01 sản phẩm 4 sao, đạt 166,7% kế hoạch giao.

Năm 2023 cũng là năm có nhiều đột phá về triển khai các thủ tục đất đai. Đến nay, toàn huyện đã thẩm định và cấp 4.075 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng 9,5% so với năm 2022, chuyển mục đích sử dụng đất cho 666 trường hợp.

Văn Yên tiếp tục là địa phương dẫn đầu về kết quả triển khai thực hiện Đề án giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025, với 3 lần được UBND tỉnh giao vốn. Hết năm 2023, huyện đã hoàn thành bê tông hóa đường GTNT trên 145km, đạt 138% kế hoạch, chiếm xấp xỉ 23% khối lượng thực hiện toàn tỉnh.

Điều rất đáng trân trọng là, trong năm 2023, cấp ủy và chính quyền nhân dân các địa phương tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, thực hiện tốt các phong trào "Dịch rào, hiến đất, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông” gắn với phong trào "Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống". Qua triển khai thực hiện đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tạo nên một nguồn sinh lực mới, cộng hưởng, lan tỏa phong trào kiên cố hóa đường giao thông gắn với phong trào dịch rào hiến đất, thúc đẩy tiêu chí cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới.  

Trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân, trong năm 2023, huyện đã chỉ đạo hoàn thành hỗ trợ làm 240 nhà dột nát cho hộ nghèo và hộ chính sách với tổng kinh phí hỗ trợ trên 11,37 tỷ đồng theo Đề án của tỉnh và chủ động vận động xã hội hóa hỗ trợ làm nhà cho 59 hộ khó khăn khác. Huyện đã kết nối đưa 128 lao động đi làm việc tại nước ngoài, bằng 128% kế hoạch tỉnh giao. Văn Yên là huyện đứng đầu toàn tỉnh trong thực hiện chỉ tiêu này, đồng thời cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh ký được thỏa thuận hợp tác với địa phương nước ngoài để đưa lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài.

Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Văn Yên hiện đang là địa phương có nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo và là điểm sáng trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, huyện Văn Yên là 1 trong 17 tập thể thuộc các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước và là huyện duy nhất của tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Đề án 06 (Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”).

Cùng đó, công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí…

Có thể khẳng định rằng, trong bối cảnh hết sức khó khăn như năm 2023, kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà huyện Văn Yên đã đạt được là rất tích cực. Kết quả đó  thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, của các cấp, các ngành, các địa phương từ huyện đến thôn, bản, tổ dân phố. Nhờ đó, chỉ số hạnh phúc của người dân  Văn Yên cũng tăng lên 69,04%, cao hơn so với trung bình toàn tỉnh 3,42%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những kết quả này là rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, tạo động lực và niềm tin, để huyện Văn Yên tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 cũng như kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện đề ra.

Toàn cảnh huyện Văn Yên.

Phóng viên : Năm Giáp Thìn 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là năm tăng tốc, tạo nền tảng thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Và chắc chắn huyện Văn Yên cũng đã nhận thấy được những thời cơ, thuận lợi, cũng như những khó khăn, thách thức. Vậy bước vào năm mới Giáp Thìn, Đảng bộ huyện Văn Yên đã có những hoạch định, giải pháp cụ thể nào trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 thưa đồng chí?

Đồng chí Bí thư huyện ủy Luyện Hữu Chung: Với phương châm hành động: “Quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, trong năm mới Giáp Thìn - 2024, Văn Yên tập trung triển khai một số nhiệm vụ lớn như:

Thứ nhất, Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, huyện; các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số mạnh mẽ.

Thứ hai, Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; cùng với đó là bảo đảm an sinh xã hội, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện.

Thứ ba, Nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thu hút nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.  

Ngày hội Đại đoàn kết ở Văn Yên.

Phóng viên : Trong khí thế của ngày đầu xuân  mời Giáp Thìn  2024, với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy huyện Văn Yên. Đồng chí có ghi nhận và mong muốn gì gửi đến nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên?

Đồng chí Bí thư huyện ủy Luyện Hữu Chung: Trong năm 2023, với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Văn Yên đã thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thay mặt Đảng bộ huyện, Tôi xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện đã đạt được trong năm vừa qua.

Nhân dịp bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, tôi kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện cùng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, năng động, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm 2024, tạo đà quan trọng để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện, quyết tâm đưa Văn Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, hoàn thành mục tiêu xây huyện nông thôn mới.

Phố đi bộ huyện Văn Yên.

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Văn Yên, Tôi xin kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các bậc lão thành cách mạng, gia đình người có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, cộng đồng doanh nghiệp, những người con Văn Yên, đang sinh sống và làm việc ở khắp mọi miền Tổ quốc cùng toàn thể nhân dân huyện nhà năm mới lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng./.

Phóng viên: Vâng! Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư huyện ủy Văn Yên. Một lần nữa xin chúc đồng chí và gia đình đón xuân mới an khang thịnh vượng!

 

Đoàn Tuấn - Thu Nhài