26/02/2024 lúc 20:53 (GMT+7)
Breaking News

Văn Yên (Yên Bái): Chủ động sáng tạo trong bảo vệ nền tư tưởng của Đảng

Trong giai đoạn cách mạng mới và trong thời đại bùng nổ thông tin, Đảng bộ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tập trung phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở nhằm truyền tải kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần dẫn dắt, định hướng dư luận, đem đến cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cái nhìn khách quan, toàn diện và phản ánh trung thực thành tựu đổi mới, phát triển của đất nước.

Đặc biệt là chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu "Diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh buổi tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Là địa phương có đến 64% dân số là đồng bào công giáo, nhiều nhất huyện Văn Yên, Đảng bộ xã An Thịnh đã xác định cùng với việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân thì về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là rất quan trọng. Đảng ủy xã chỉ đạo thành lập trang fanpage "Xã An Thịnh” để đăng tải, đưa các thông tin về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh, huyện, xã. Đồng thời ứng dụng công nghệ 4.0 để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xấu độc trên môi trường mạng. Từ đó giúp nhân dân địa phương có nhận thức, tư tưởng và cái nhìn đúng đắn về những thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng chí - Trần Sỹ Nguyên - Bí thư đảng bộ xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết: “Hàng năm Đảng ủy xã đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách kịp thời, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở trong công tác định hướng, tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu, kích động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, cũng như nắm bắt diễn biến tư tưởng của nhân dân và dư luận xã hội để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả âm mưu "Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.”

Các tuyên truyền viên cơ sở giúp nhân dân nhận diện, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc.

Là một người công giáo gốc, ông Đoàn Xuân Quý, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái luôn sống tốt đời, đẹp đạo. Đặc biệt với chiếc điện thoại thông minh của mình, hàng ngày ông dành thời gian theo dõi những thông tin thời sự, tìm hiểu các chủ trương đường lối và những quyết sách của Đảng, Nhà nước. Nắm bắt sự phát triển đi lên của tỉnh, của huyện và của địa phương qua các trang chính thống như Hương sen việt, Tâm Sáng, Trang thông tin điện từ huyện Văn Yên… Ông Đoàn Xuân Quý, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái: “Trên môi trường mạng tôi cũng nhận thức được những thông tin xấu độc, những luận điệu xuyên tạc, nói xấu chế độ có ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng và hành động của người dân nên ông đã thường xuyên chia sẻ, tuyên truyền, chỉ rõ cho mọi người biết đâu là luận điệu sai trái của các thể lực thù địch.”

Lãnh đạo xã An Thịnh hướng dẫn nhân dân nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Là thôn có tới 99,5% đồng bào dân tộc sinh sống, trình dộ dân trí không đồng đều và còn khá thấp, nhận thức còn hạn chế nhưng với quan điểm Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thể lực thù địch phải từ những người thực, việc thực, trên cương vị là Bí thư chi bộ thôn Ngòi Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, anh Lý văn Quyết - Bí thư chi bộ thôn Ngòi Cái, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã sử dụng chiếc điện thoại thông minh của mình để chỉ rõ cho người dân trong thôn, trong bản biết những chủ trương, chính sách, những thành quả mà chính người dân đang được hưởng lợi, nêu tên những vị lãnh đạo đã vì nhân dân mà phục vụ, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà không ngừng lao động và cống hiến tài năng, trí tuệ để đưa cuộc sống của nhân dân ngày càng phát triển, đất nước càng phồn vinh giầu đẹp. Anh Lý văn Quyết - Bí thư chi bộ thôn Ngòi Cái, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói: “Bản thân tôi đã thường xuyên xuống các hộ dân, chỉ ra những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, những thông tin bôi nhọ chế độ cho người dân được biết và có hành động phản bác quan điểm sai trái đó bằng việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng cộc sống ấm no hạnh phúc.”

Anh Lý Văn Quyết - Bí thư chi bộ thôn Ngòi Cài, xã Lâm Giang hướng dẫn nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, Huyện ủy Văn Yên xác định, chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu độc nhằm chống phá cách mạng, chia rẽ mất đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân.  Ngoài việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các trang fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa phương để định hướng dư luận xã hội, Văn Yên đặc biệt chú trọng và đề cao vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Đội ngũ 279 tuyên truyền viên cơ sở của 24 xã, 1 thị trấn chính là lực lượng gần gũi, sâu sát và nắm rõ tình hình, nguyện vọng, tâm lý của nhân dân và là những nhân tố tích cực để truyền tải mọi thông điệp, chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tới nhân dân một cách hiệu quả nhất. Thông qua các hội thi, hội diễn, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt chi bộ, họp thôn… các tuyên truyền viên cơ sở đã lồng ghép tuyên truyền để định hướng dư luận, phân tích và vạch trần những quan điểm sai trái, thù địch để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cấp ủy các cấp đã bám sát tình hình, chỉ đạo hệ thống tuyên truyền viên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền sát, đúng với thực tế của địa phương, đơn vị. Phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, những nội dung thông tin xấu, độc, thông tin giả. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó bí thư thường trực  Đảng ủy xã Lâm Giang cho biết: “Là 1 xã thuộc vùng thượng huyện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế. Giai đoạn công nghệ 4.0 như hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng tận dụng các trang mạng xã hội để xuyên tạc, nói sấu Đảng và bôi nhọ danh dự của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Trước thực trạng đó, những năm qua Đảng ủy đã ban hành các văn bản, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn một cách có hiệu quả, dưới nhiều hình thức, cách thức tuyên truyền phong phú, như: Trên các tin bài phát thanh, các trang Fanpet, Foofok, trang thông tin điện tử của Huyện, của xã. đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Bên cạnh đó là Vận động cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, thống kê cán bộ đảng viên có sử dụng các trang mạng xã hội cá nhân để định hướng, tuyên truyền kiểm soát, không phát tán, tuyên truyền các thông tin độc hại, các thông tin không chính thống, kịp thời chấn chỉnh, phản bác các thông tin sai sự thật và các thông tin không chính thông trên mạng xã hội..đặc biệt là Đảng bộ xã thường xuyến phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực, am hiểu về công nghệ thông tin trực tiếp tuyên truyền tại cơ sở. Đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đã chủ động đến từng hộ dân, giúp người dân phân biệt những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, để chủ động đấu tranh, phản bác …

Chủ động, sáng tạo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu "Diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Văn Yên đang góp phần đắc lực định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trong bối cảnh những thông tin, luồng dư luận trái chiều tác động đến tâm trạng, nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Họ đã trở thành chiến sĩ xung kích, trực tiếp, trực diện đấu tranh phản bác, bảo vệ quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời càng khẳng định vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng - một vũ khí sắc bén, linh hoạt, có truyền đạt, có đối thoại và định hướng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, trong đó có những thông tin nhạy cảm mà không thể một tài liệu, phương tiện truyền thông nào có thể truyền đạt, thay thế được. 

 

 

Đoàn Tuấn - Thu Nhài