15/07/2024 lúc 16:33 (GMT+7)
Breaking News

Văn Yên (Yên Bái): Tự hào khát vọng vươn xa

Năm 2022, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, Văn Yên (Yên Bái) đã có những bước tiến vững chắc trên hành trình xây dựng huyện phát triển theo hướng: “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Nhưng thành quả của một năm qua huyện Văn Yên đạt được, đó sẽ là động lực để Văn Yên tiếp tục có những bước phát riển mới, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Lãnh đạo huyện Văn Yên lắng nghe dân nói

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết: “Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện đã chủ động triển khai linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”; gắn với phương châm hành động “Quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Kết thúc năm 2022, 39/39 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và chính quyền của huyện đạt và vượt kế hoạch để ra. Nhưng thành quả của một năm qua huyện Văn Yên đạt được, đó sẽ là động lực để Văn Yên tiếp tục có những bước phát triển mới, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.”

Vượt lên trên những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 , thị trường xuất khẩu thu hẹp và gặp nhiều khó khăn; giá cả nhu yếu phẩm thiết yếu tăng cao, diễn biên phức tập của thời tiết và biến đổi khí hậu .... Trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 Yên Bái là một trong số ít tỉnh trên cả Song bức tranh kinh tế - xã hội của huyện có nhiều điểm sáng như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/ người,thu ngân sách nhà nước đạt 345 tỷ đồng, tặng 27,5% so với năm 2021; Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 67,79%, mức 2 - Khá hạnh phúc, cao hơn 7,49% so với chỉ số chung của toàn tỉnh Yên Bái.

Những tuyến đường phong quang sạch đẹp ở xã Phong Dụ Hạ

Hết năm 2022, Văn Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 39/39 chỉ tiêu. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả nổi bật, toàn diện với 4 xã đạt chuẩn NTM, 07 thôn đạt thôn nông thôn mới, 12 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 02 xã nông thôn mới nâng cao , 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đưa tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2022 lên 19/25 xã. Hạ tầng kinh tế, xã hội của huyện được tập trung đầu tư. Nhiều công trình có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc được hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, toàn huyện đã thực hiện kiên cố hóa bê tông giao thông nông thôn được trên 134,1 km; mở mới nền đường theo Đề án phát triển giao thông nông thôn được 39,58 km. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn huyện đạt 2.965 tỷ đồng, bằng 112,8% kế hoạch, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 7% so với năm 2021, triển khai làm nhà 79 nhà ở cho các hộ khó khăn về nhà ở, với số tiền gần 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Dân trí tiếp tục được nâng cao nhờ quan tâm phát triển giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên đầu tư bảo đảm tất cả xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm xã. Huyện Văn Yên đang có hơn 90 % số phòng học được kiên cố, bán kiên cố; tất cả các xã có trạm y tế và điểm phục vụ bưu chính viễn thông; 94% số người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. 

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Văn Yên trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Yên Phú

Năm 2022 được xác định là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện. Cùng với thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, Văn Yên hướng trọng tâm vào thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh. Trọng tâm là huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước , chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, đồng thời làm tốt công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Bộ phận phục vụ hành chính công huyện và các xã, thị trấn tiếp tục hoạt động có hiệu quả; giải quyết tốt các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn của cấp huyện và cấp xã đạt 100%, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Trong năm Toàn huyện thành lập mới 36 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 64 tổ hợp tác ở hầu khắp các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai có hiệu quả, sáng tạo các hạng mục, phần việc của Đề án chuyển đổi số; đến nay đã thu được nhiều kết quả tích cực. Hết năm 2022, toàn huyện sẽ có trên 55.000 công dân số, 10.700 hộ gia đình, trên 70 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn thôn tổ dân phố chuyển đổi số, 18/25 xã thị trấn đạt tiêu chuẩn xã chuyển đổi số, xây dựng được 92 nhà văn hóa số, 100% các nhà trường hoàn thành 10 tiêu chí trường học chuyển đổi số; triển khai ứng dụng nền tảng số " Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái" phụ vụ sinh hoạt chi bộ tại các chi Đảng bộ cơ sở. Đây là bước tiến dài của Huyện trong việc nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân đối với các dịch vụ công. Cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Huyện đặc biệt quan tâm phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Văn Yên. Đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong huyện. Văn Yên đã và đang tích cực khơi dậy tiềm năng, lợi thế để phát triển "Xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc”.

Với mục tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển. 

Chào đón năm mới 2023, trong niềm tin và khát vọng vươn cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên kỳ vọng vào truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, Văn Yên tiếp tục lãnh, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. /.

Đoàn Tuấn - Thu Nhài