29/09/2022 lúc 00:03 (GMT+7)
Breaking News

Trung tâm y tế huyện Hoằng Hoá thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh

Trung tâm y tế huyện Hoằng Hoá có 37 trạm y tế xã, thị trấn. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở y tế tuyến xã, thị trấn đã không ngừng được củng cố và thực hiện song song hai chức năng: Vừa làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, cán bộ viên chức Trung tâm y tế huyện Hoằng Hoá luôn phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Công Hoa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19.

Trung tâm đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch tập trung triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. TTYT đã chủ động xây dựng và ban hành đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cập nhập và thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa.

Đặc biệt, về công tác điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng và xét nghiệm diện rộng theo chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch với tổng số mũi 1; 1026 mũi 2; 394 mũi 3; 1880 mũi bổ sung và 14621 mũi nhắc lại, đạt tỷ lệ tiêm vaccine đạt 99,7% là một trong ít huyện, thị về đích đầu tiên trong “chiến dịch mùa xuân”. Có được thành quả đó là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện Ủy, UBND huyện và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và người dân đã đồng hành cùng Trung tâm Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác dự phòng luôn được chú trọng. Trung tâm đã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 song song với công tác phòng chống các dịch bệnh, triển khai tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ trong cộng đồng dân cư, giám sát chặt chẽ các ổ dịch khi phát sinh, khống chế và xử lý kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm không để dịch lây lan ra cộng đồng, trong 6 tháng đầu năm không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Công tác An toàn vệ sinh thực được đảm bảo, an toàn. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và tiêm chủng mở rộng được duy trì thực hiện, không có tai biến trong và sau tiêm chủng. Công tác tuyên truyền, truyền thông về dân số kế hoạch hóa gia đình trong 6 tháng đầu năm 2022 luôn được quan tâm.

Tin tưởng rằng, với đội ngũ nhân lực đảm bảo về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao TTYT huyện Hoằng Hoá sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nổi bật của mình trong hoạt động chuyên môn; xứng đáng với niềm tin của nhân dân và đóng góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập