28/05/2022 lúc 01:50 (GMT+7)
Breaking News

TP Hồ Chí Minh - Sống Trong Tâm Dịch Gò Vấp

Những ngày này, từ Bắc Ninh vào TP.HCM đều nóng rực, vì nắng hè, vì Covid-19. Vất vả, cực nhọc nhất, không thể không kể đến những nhân viên y tế đang ngày đêm truy vết, lấy mẫu cho hàng chục ngàn người dân trong diện nguy cơ. Ghi nhận của chúng tôi từ điểm nóng Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh..

Những ngày này, từ Bắc Ninh vào TP.HCM đều nóng rực, vì nắng hè, vì Covid-19. Vất vả, cực nhọc nhất, không thể không kể đến những nhân viên y tế đang ngày đêm truy vết, lấy mẫu cho hàng chục ngàn người dân trong diện nguy cơ. Ghi nhận của chúng tôi từ điểm nóng Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh..

Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập