24/06/2024 lúc 01:29 (GMT+7)
Breaking News

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA

Sáng 24-3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18-5-1963 – 18-5-2023) và 40 năm ngày thành lập VUSTA (26-3-1983 – 26-3-2023).

Tham dự sự kiện có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu vào khán phòng dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Phúc (Báo SGGP)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm.Ảnh: Đăng Khoa (Báo Nhân Dân)

Sự kiện còn có sự tham dự của đông đảo đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức khoa học - công nghệ (KH-CN) và những trí thức KH-CN tiêu biểu của VUSTA qua nhiều thời kỳ.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Ngay từ khi mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài”.

Cách đây 60 năm, ngày 18-5-1963, tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam, tiền thân của VUSTA ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, nói chuyện và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức nước nhà. “Thấm nhuần lời dạy của Bác kính yêu “Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, tri thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa KH-CN trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước; đội ngũ trí thức KH-CN nước ta đã ra sức, phát huy tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng, cùng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và nhân dân cả nước đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng đất nước”, TSKH Phan Xuân Dũng cho biết.

Hai mươi năm sau, ngày 26-3-1983, VUSTA được thành lập và Thiếu tướng, Anh hùng Lao động, GS-VS Trần Đại Nghĩa được bầu làm Chủ tịch đầu tiên. Từ đó đến nay, VUSTA ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, là hạt nhân tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực KH-CN quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tư tưởng chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong những năm gần đây, mỗi năm VUSTA triển khai khoảng 500 - 600 nhiệm vụ; trong 5 năm qua đã tư vấn, phản biện được khoảng 3.000 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo báo cáo chính trị trình Đảng các cấp, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, KH-CN, GD-ĐT, bảo vệ môi trường, y tế; các dự thảo luật quan trọng, các dự án đầu tư trọng điểm; các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức KH-CN. Liên hiệp hội từ Trung ương tới tỉnh, thành trở thành cầu nối tin tưởng giữa trí thức với Đảng…

"Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đội ngũ trí thức KH-CN của cách mạng Việt Nam đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến, phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công - nông - trí vì sự nghiệp của đất nước, của dân tộc và nhân dân đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước, để Việt Nam ta có cơ đồ sáng lạn, một vị thế như ngày nay”, TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm.Ảnh: Đăng Khoa (Báo Nhân Dân)

Theo TSKH Phan Xuân Dũng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng trong bối cảnh sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ của KH-CN đến mọi mặt đời sống, xã hội. VUSTA sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên và giới trí thức phát huy tiềm năng trí tuệ để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; kế thừa truyền thống của dân tộc, của cha anh, góp phần đưa KH-CN nước nhà trở thành động lực hàng đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của KH-CN trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng KH-CN và đổi mới sáng tạo.

“Xin hứa với Tổng Bí thư, với Đảng là đội ngũ trí thức KH-CN đất nước tập hợp xung quanh mái nhà chung VUSTA đã đoàn kết, đoàn kết thì càng đại đoàn kết hơn; đã thành công, thành công thì lại càng đại thành công hơn; để thực hiện tốt mong muốn của Tổng Bí thư đã phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ VII của VUSTA ngày 3-6-2015, đó là “VUSTA phải thực sự là nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam”, và phải “làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc, phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, tính đạo đức, lối sống theo truyền thống dân tộc””, TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, VUSTA đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức KH-CN trong và ngoài nước. Từ những ngày đầu thành lập chỉ có 15 hội thành viên với số lượng rất ít ỏi, đến nay, VUSTA đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức trong số 3,7 triệu hội viên, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước; với 156 hội thành viên gồm 63 liên hiệp hội địa phương và 93 hội ngành toàn quốc.

VUSTA cũng đã thành lập gần 600 tổ chức KH-CN trực thuộc, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Vifotec, Nhà xuất bản Tri thức và Báo Tri thức và Cuộc sống. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nội dung cơ bản của hoạt động VUSTA, là kênh quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong việc lấy ý kiến để quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, dân tộc.

PV