25/07/2024 lúc 22:22 (GMT+7)
Breaking News

Tiếp cận công nghệ, hợp tác đầu tư giữa Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa và doanh nghiệp Hàn Quốc

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư tại Hàn Quốc. Hoạt động xúc tiến không chỉ tạo cơ hội cho gần 50 hội viên có cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, điều hành từ các doanh nghiệp nước bạn.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa kết nối đầu tư tại Hàn Quốc.

Chương trình góp phần đẩy mạnh mở rộng hợp tác và xúc tiến đầu tư, thương mại với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới. Trong chuỗi hoạt động tại Hàn Quốc, các hội viên đã thăm quan hoạt động của Bệnh viện Guro Đại học Korea, Tập đoàn Sản xuất dược phẩm KM tại Peongtaek, Công ty Thực phẩm chức năng Geumsan tại Deajoen và Công ty Điều chế, sáng tạo mỹ phẩm và các công nghệ Jeu tại Seoul.

Các doanh nghiệp thăm Trung tâm làm việc thông minh, nghe giới thiệu về phòng thí nghiệm của Bệnh viện Guro thuộc Đại học Korea.
Nhóm dự án thành lập phòng thí nghiệm - Bệnh viện Guro Đại học Korea trao đổi hợp tác và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ sang thị trường Việt Nam và Thanh Hóa.

“Vào thời điểm nhu cầu mở rộng sản phẩm ra nước ngoài của các công ty tham gia các phòng thí nghiệm mở xuất sắc ngày càng tăng, từ chương trình chia sẻ nhu cầu, kết nối hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa, đã đến lúc chúng tôi suy nghĩ và điều chỉnh về nhiều cách khác nhau để thâm nhập thị trường Việt Nam. Ông Chom Joon Joon, Giám đốc Nhóm Dự án Thành lập Phòng thí nghiệm mở, Bệnh viện Guro Đại học Korea”.

Các doanh nghiệp tham gia buổi làm việc với Tập đoàn sản xuất dược phẩm KM tại TP Peongtaek thuộc tỉnh Gyeonggi.
Đoàn doanh nghiệp tham quan khu trưng bày sản phẩm của Tập đoàn sản xuất dược phẩm KM.

Chuyến đi nhằm giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, điều hành từ các doanh nghiệp nước bạn. Đồng thời chia sẻ những tiềm năng, thế mạnh của minh, tiến tới thiết lập các hoạt động thu hút đầu tư với các đối tác Hàn Quốc. Trong thời gián tới các doanh nghiệp tiềm năng của Hàn Quốc cũng sẽ tiến hành hoạt động tìm hiểu, xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa, đặc biệt là trên các lĩnh vực như: y tế, dược phẩm, mỹ phẩm./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh