28/02/2024 lúc 11:56 (GMT+7)
Breaking News

Thúc đẩy duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 759/TTg-QHQT ngày 24/8/2023 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đồng ý với nội dung cơ bản của Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 (Kế hoạch) với các hoạt động cụ thể như đề xuất của Bộ Ngoại giao.

Ảnh minh họa: Lớp học Tiếng Việt ở Ekaterinburg, Nga. (Ảnh: Vietnam+)

Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành, cơ quan, địa phương, chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các cơ quan liên quan và báo cáo theo quy định.

Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch.

Thúc đẩy việc duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát hiện, kiến nghị khen thưởng, động viên các nhân tố điển hình đóng góp vào công tác tiếng Việt trong cộng đồng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục trong nước và ở sở tại trong tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt, hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.

Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố liên quan; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

Bộ Công an đảm bảo công tác an ninh, chính trị cho các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định và các nguồn hợp pháp khác. Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho các hoạt động sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Thanh Khê