14/04/2024 lúc 15:54 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022

Sáng 29/12/2022, Hội đồng thẩm định tổ chức hội nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), Nông thôn mới nâng cao (NTMNC), Nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) năm 2022. Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh là thành viên Hội đồng thẩm định.
Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế về mức độ hoàn thành các tiêu chí và đề nghị Hội đồng xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho 03 xã, gồm: Hà Vinh, Hà Hải, Hoạt Giang (huyện Hà Trung); công nhận xã đạt chuẩn NTMNC cho 11 xã, gồm: Thiệu Long, Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hoá), Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc), Xuân Sinh (huyện Thọ Xuân), Xuân Du (huyện Như Thanh), Đông Ninh, Đông Quang (huyện Đông Sơn), Thọ Vực, An Nông (huyện Triệu Sơn), Hoàng Giang (huyện Nông Cống), Thiệu Vân (Thành phố Thanh Hoá); công nhận xã MTNKM cho 2 xã, gồm Thiệu Trung (huyện Thiệu Hoá), Đông Khê (huyện Đông Sơn).

Các thành viên Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã phân tích những kết quả đạt được, nhấn mạnh những mặt nổi trội và ưu điểm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt cần tiếp tục phải cải thiện trong thực hiện các tiêu chí của các xã. Căn cứ kết quả kiểm tra trên thực địa và những nhận xét, đánh giá, phân tích tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đối với các xã được đề nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTMNC, NTMKM năm 2022. Kết quả: Thống nhất 100% mức độ đạt chuẩn NTM cho 3 xã Hà Vinh, Hà Hải, Hoạt Giang của huyện Hà Trung. 10 xã đạt chuẩn NTMNC, gồm: Thiệu Long, Thiệu Nguyên, Vĩnh Hùng, Xuân Sinh, Xuân Du, Đông Ninh, Đông Quang, Thọ Vực, Hoàng Giang và Thiệu Vân; và xã Đông Khê đạt chuẩn NTMKM.

Riêng trường hợp xã An Nông đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTMNC, địa phương vẫn còn 2 tuyến đường thôn chưa hoàn thiện. Xã Thiệu Trung đề nghị xét đạt chuẩn NTMKM, tuy nhiên công trình công sở xã đang trong quá trình hoàn thiện, chưa bàn giao đưa vào sử dụng, nên sẽ được xem xét thẩm định bỏ phiếu trong đợt tiếp theo. Trên tinh thần không nợ tiêu chí, Hội đồng thẩm định thống nhất để 2 xã (An Nông và Thiệu Trung) hoàn thiện tất cả các tiêu chí mới công nhận đạt chuẩn.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh: nhờ có công cuộc xây dựng NTM, trong những năm qua bộ mặt nông thôn Thanh Hóa đã có nhiều đổi thay tiến bộ rõ rệt. Đây là thành tích rất đáng ghi nhận của người dân và chính quyền địa phương.

Đối với những hồ sơ của các xã được đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM, NTMNC, NTMKM lần này đều cơ bản đạt các tiêu chí; song một số tiêu chí đạt còn khiên tốn, cần phải khẩn trương hoàn thiện. Giao Văn phòng NTM hoàn tất hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận cho các xã đạt tiêu chí NTM, NTMNC và NTMKM đợt này cũng như thông báo cho các địa phương được biết./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh