14/04/2024 lúc 14:23 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hoá: Giảm mức thu học phí từ học kỳ 2 năm học 2022 - 2023

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản hướng dẫn gửi các đơn vị trên địa bàn tỉnh về mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2022 – 2023, giảm so với học kỳ 1.
Trường THPT Hậu Lộc 2, Hậu Lộc, Thanh Hoá.

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 – 2023 và văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở GD&ĐT hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT; trường THCS &THPT; Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp trên địa bàn mức thu học phí kỳ 2 năm học 2022 - 2023, theo đó, đối với cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên thì giữ ổn định mức thu học phí học phí kỳ 2 năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí năm học 2021 - 2022.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, các trường công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thu học phí tăng cao hơn so với năm học 2021 - 2022./.

Đình Đông