17/04/2024 lúc 03:55 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Dấu hiệu khởi sắc ngay trong những tháng đầu của năm mới 2024

Ngày 22/02/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2024. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ.

Trong tháng 02 năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, có dấu hiệu khởi sắc ngay trong những tháng đầu của năm mới 2024. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng mạnh so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,3%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 21%; giá trị xuất khẩu tăng 52,8%; tổng lượt khách du lịch tăng 34,4%, tổng thu du lịch tăng 46%; vận chuyển hàng hóa tăng 10,2%, vận chuyển hành khách tăng 26,3%, doanh thu vận tải tăng 15,3%; thu ngân sách Nhà nước tháng 2 ước đạt 3.375 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 8.708 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) và cấp giấp chứng nhận đầu tư cho 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng, với tổng vốn đăng ký khoảng 2.929,9 tỷ đồng và 32,6 triệu USD; lũy kế từ đầu năm đến nay, đã thu hút được 21 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 3 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 3.299,2 tỷ đồng và 32,6 triệu USD, gấp 3 lần về số dự án và gấp 6,7 lần về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Sau Tết Nguyên đán, các địa phương, đơn vị đã tích cực phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2024.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và sản phẩm OCOP tiếp tục được quan tâm thực hiện; trong kỳ báo cáo, có thêm 3 xã NTM, 7 xã NTM nâng cao, 7 xã NTM kiểu mẫu; 53 thôn/bản kiểu mẫu; có thêm 15 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm được công nhận OCOP trên địa bàn tỉnh lên 479 sản phẩm.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần tạo cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp thêm yên tâm, tin tưởng, tạo khí thế, động lực mới để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2024 còn có những hạn chế, khó khăn, đó là: Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn; 11/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ; sản lượng khai thác thủy sản giảm 31,2%. Xảy ra 01 vụ tai nạn lao động tại nơi sản xuất, làm chết 01 người. Tình hình tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ cả 03 tiêu chí...

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại phiên họp, phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 2 tiếp tục có nhiều khởi sắc, hầu hết các lĩnh vực đều đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các ngành, các địa phương, các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra sôi nổi, vui tươi, tạo khí thế phấn khởi cho Nhân dân. Người dân đón tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình; tình hình an ninh, trật tự trong dịp tết được giữ vững. Sau kỳ nghỉ tết, các ngành, địa phương bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 đã đề ra; đồng thời lưu ý, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành phải tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đề ra, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như yêu cầu các ngành, các đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tới. Về công tác đầu tư, yêu cầu 05 Tổ công tác về đầu tư công đã được thành lập cần khẩn trương đi kiểm tra tại các địa bàn được giao phụ trách, nắm bắt lại tình hình, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc và báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền trước 15/3; cuối tháng 3/2024 sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề về đầu tư công. Đồng thời phải chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để khởi công các dự án lớn trong năm nay.

Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì Hội nghị giữa các nhà đầu tư, chủ mỏ để nắm bắt lại tình hình nguyên vật liệu, giá cả nguyên vật liệu để có giải pháp sớm khắc phục tình trạng thiếu nguyên vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Về công tác cải cách hành chính, yêu cầu các sở, ngành phải rà soát lại, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, đảm bảo môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, hấp dẫn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý về công tác triển khai Đề án 06; sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp... Năm 2024 sẽ có nhiều Luật mới, Nghị định mới được thông qua; giao Sở Tư pháp tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật mới, nghị định mới, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và tính nghiêm minh của pháp luật.

Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Cục Hải quan… tham mưu giải pháp kích cầu tiêu dùng, tăng thu, hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn, không tiêu thụ được hàng hóa, báo cáo UBND tỉnh trước 30/3/2024.
Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến và cơ bản thống nhất thông qua dự thảo Giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt và phương án giá nước sạch của 14 doanh nghiệp cấp nước do Sở Tài chính soạn thảo.

Tiếp đó, phiên họp cũng đã cho ý kiến vào dự thảo Danh mục dự án phải thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2024 - đợt 2 do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo soạn thảo; dự thảo Chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và một số nội dung quan trọng khác.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02/2024 đã hoàn thành các nội dung đề ra./.

Hoàng Trang