03/12/2023 lúc 18:53 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 3, năm 2022

Ngày 23/11/2022, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 3, năm 2022. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên trong Hội đồng, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình.
Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, đợt 3, năm 2022 chủ trì hội nghị.

Đợt đánh giá xếp hạng sản phẩm lần 3 năm 2022 có 68 sản phẩm thuộc 21 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đề nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong đó, có 12 sản phẩm hoàn thiện các tiêu chí theo nhận xét của Hội đồng tại hội nghị đánh giá xếp hạng đợt 2 và 56 sản phẩm mới.

Sau khi đánh giá, chấm sơ loại, các thành viên tổ giúp việc đề xuất đánh giá, công nhận 3 sản phẩm, gồm: Bình hoa bằng cói, đĩa đựng Salad Việt Anh, bộ rổ cói 3 chiếc của Công ty CP Sản xuất chế biến cói xuất khẩu (Nga Sơn) đạt chất lượng 5 sao; 5 sản phẩm đạt chất lượng 4 sao và 60 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm được đề nghị công nhận sản phẩm OCOP lần này được đánh giá quy mô sản xuất đạt từ trung bình trở lên và có xu hướng phát triển tốt. Trong đó, các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm đều có phiếu xét nghiệm nguồn nguyên liệu đầu vào và kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra theo các quy định.

Thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng OCOP nhận xét về sản phẩm.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của tổ giúp việc, tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu, đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm tham gia chương trình. Sau hội nghị, 3 sản phẩm được các thành viên trong hội đồng thống nhất chấm điểm đạt chất lượng 5 sao, 5 sản phẩm 4 sao và 51 sản phẩm 3 sao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, tổ giúp việc, các địa phương và các đơn vị chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, chấm điểm đợt 3, năm 2022. Đồng thời đề nghị, ngay sau hội nghị, đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các chủ thể cần hoàn thiện theo những góp ý của đại biểu tại hội nghị, tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu để thể hiện được tiêu chuẩn vừa được Hội đồng cấp tỉnh công nhận. Đồng thời, các địa phương và chủ thể chú trọng kết nối, xây dựng vùng nguyên liệu, bảo đảm chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định không bị đứt gãy, gián đoạn, nhất là trong thời điểm cuối năm.

Với 9 sản phẩm chưa đủ điều kiện đánh giá, phân hạng cần tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, nâng cao chất lượng để tham gia đợt chấm điểm tiếp theo.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM phối hợp với các địa phương hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm chưa đạt, tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới quy trình và hoàn thiện sản phẩm theo góp ý của các thành viên Hội đồng, tổ giúp việc để sớm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng sản phẩm OCOP trên tất cả các lĩnh vực góp phần nâng tầm các sản phẩm lợi thế của tỉnh./.

Một số sản phẩm OCOP được xếp hạng tại Hội nghị:

Ngọc Thể - Đỗ Thanh