21/04/2024 lúc 18:25 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hoá: Công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Chiều ngày 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng công bố các quyết định.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, gồm:

Quyết định điều động đồng chí Lê Văn Dậu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Nga Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Hà Trung nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Quyết định điều động đồng chí Đỗ Văn Cường, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để HĐND huyện Lang Chánh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn y kết quả bầu đồng chí Đỗ Thế Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công nhận bà Nguyễn Thị Phương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Văn phòng - Tổ chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 1/3/2023.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa ứng cử bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Quyết nghị giới thiệu đồng chí Đậu Bá Thìn, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Lại Thế Khái, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở Giao thông - Vận tải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Xuân Dũng, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện Hoằng Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ công tác mới.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và nêu rõ: Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; các cấp ủy, tổ chức Đảng đều xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn sự thành công hay thất bại đều do công tác cán bộ”. Chính vì vậy, trong những năm vừa qua, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao quá trình tu dưỡng, rèn luyện, học tập, trưởng thành và những đóng góp, cống hiến của 14 đồng chí được điều động và bổ nhiệm trong đợt này. Đồng thời nhấn mạnh: Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phải coi đây là sự ghi nhận nỗ lực, cố gắng trong quá trình học tập, rèn luyện và công tác; là niềm vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình, để tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để từng đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới nhanh chóng tiếp cận với môi trường làm việc mới và bắt tay ngay vào công việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cần nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực được phân công phụ trách; nắm vững tình hình và nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác và những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động xây dựng cho mình kế hoạch hành động và thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không tham nhũng, tiêu cực, bản thân và gia đình phải tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí được điều động và bổ nhiệm cần phải chăm lo xây dựng và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất, dựa trên cơ sở quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Luôn cầu tiến, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên. Kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm các lãnh đạo tiền nhiệm, học hỏi đồng chí, đồng nghiệp, lắng nghe ý kiến nhiều chiều của các tầng lớp Nhân dân, sâu sát cơ sở; tận tâm, tận lực, đổi mới cả tư duy và cách làm, không ngừng “thổi những luồng gió mới” để giải quyết, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách mới để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa địa phương, cơ quan, đơn vị có những bước phát triển vượt bậc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng lưu ý từng đồng chí phải không ngừng phấn đấu, nâng tầm trí tuệ, vững vàng, tự tin, kiên định và năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Càng trong khó khăn, gian khổ, hy sinh, càng phải thể hiện bản lĩnh, quyết tâm cao về nhận thức và quyết liệt trong hành động, đeo bám công việc đến cùng và phải có các sản phẩm cụ thể.

Cấp ủy, tập thể cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị có các đồng chí mới được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cần tích cực giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hoá ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, nhận nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới./.

Hải Nam - Hoàng Trang