18/06/2024 lúc 21:27 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa có thêm 7 nghề và làng nghề truyền thống được công nhận

Sáng ngày 6/6/2024, đồng chí Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị họp Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thanh Hóa năm 2024.
Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi xem xét hồ sơ và tham khảo ý kiến của các ngành chức năng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống năm 2024 cho 7 nghề và làng nghề, gồm: 1 nghề truyền thống, 2 làng nghề và 4 làng nghề truyền thống, gồm:

1 nghề truyền thống: Nghề truyền thống chế tác đá mỹ nghệ làng Nhồi (phố Tây Sơn), phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

2 làng nghề: Làng nghề miến dong làng Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Nông Cống; Làng nghề sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh ở thôn 3, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn. 4 làng nghề truyền thống: Làng nghề truyền thống làm nón lá thôn 1, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân; Làng nghề truyền thống làm nón lá thôn 2, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân; Làng nghề truyền thống làm nón lá thôn 5, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân; Làng nghề truyền thống làm nón lá thôn 6, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân.

Sau khi các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả 100% phiếu đồng ý công nhận 7 nghề và làng nghề, gồm: 1 nghề truyền thống, 2 làng nghề và 4 làng nghề truyền thống.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh, sau khi được công nhận, để các nghề, làng nghề phát triển bền vững và ngày càng hiệu quả, các địa phương phải tăng cường đào tạo, hỗ trợ các Hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, hộ gia đình ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm làng nghề, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn thiện lại các thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, ra Quyết định Công nhận các nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống  năm 2024. Ngành Nông nghiệp sớm xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực nghề truyền thống./.

Hải Nam - Hoàng Trang