19/07/2024 lúc 19:09 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiễu mẫu, đợt 2 năm 2024

Chiều 05/6/2024, đồng chí Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đợt 2 năm 2024.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM trình bày Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế đánh giá, xác nhận, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 và 2024.

Theo báo cáo, trong đợt thẩm định trình hội đồng xem xét lần này có 01 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM là xã Phùng Minh (huyện Ngọc Lặc). Xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm 07 xã: Yên Trường (huyện Yên Định); Bãi Trành (huyện Như Xuân); Hà Bình (huyện Hà Trung); Thiệu Giao, Thiệu Lý (huyện Thiệu Hóa); Xuân Lộc, Minh Sơn (huyện Triệu Sơn). Và 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: xã Nga An (huyện Nga Sơn); Hà Sơn (huyện Hà Trung); Hoằng Đồng (huyện Hoằng Hóa).

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Sau khi phân tích, thảo luận những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế của từng xã, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đối với các xã được đề nghị thẩm định xét, công nhận, kết quả 100% thống nhất bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM là xã Phùng Minh (huyện Ngọc Lặc); xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm 06 xã: Yên Trường (huyện Yên Định); Bãi Trành (huyện Như Xuân); Hà Bình (huyện Hà Trung); Thiệu Giao (huyện Thiệu Hóa); Xuân Lộc, Minh Sơn (huyện Triệu Sơn); và 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm xã Hà Sơn (huyện Hà Trung) năm 2023; Hoằng Đồng (huyện Hoằng Hóa) năm 2024.

Hội đồng thống nhất để đề nghị chưa bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 cho xã Thiệu Lý (huyện Thiệu Hóa) và công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 cho xã Nga An (huyện Nga Sơn).

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh: Nhờ có công cuộc xây dựng NTM, trong những năm qua bộ mặt nông thôn Thanh Hóa đã có nhiều đổi thay tiến bộ rõ rệt. Đây là thành tích rất đáng ghi nhận của người dân và chính quyền địa phương. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc của Đoàn thẩm định, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã đánh giá sát sao, lựa chọn các xã, chuẩn bị hồ sơ để đề nghị công nhận xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong đợt này.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công cuộc xây dựng NTM cần được sự ủng hộ, thống nhất, hướng đến mục đích cuối cùng là vì người dân. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Thanh Hóa là địa phương có số huyện NTM, xã NTM, NTM kiểu mẫu đứng trong tốp đầu cả nước. Tuy nhiên, việc xây dựng NTM vẫn còn gặp nhiều khó khăn do bộ tiêu chí mới có nhiều tiêu chí nâng cao, hầu hết các địa phương chưa đạt là các xã miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện và các xã để hoàn thiện các tiêu chí, khắc phục những tồn tại để xét đạt chuẩn những đợt tiếp theo. Với những xã vừa được xét đạt chuẩn, đồng chí yêu cầu Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận./.

Hải Nam - Hoàng Trang