20/06/2024 lúc 04:03 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hoá: Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa”, sáng ngày 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại trụ sở UBND tỉnh kết nối trực tuyến với 27 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và 559 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Trong không khí phấn khởi chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đại biểu có mặt tại hội nghị cũng như các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Thanh niên là lực lượng to lớn, là nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên, công tác thanh niên trong sự nghiệp cách mạng và đặt rất nhiều kỳ vọng vào lực lượng thanh niên.

Đối với tỉnh ta, lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt đối với thanh niên tỉnh nhà. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 và nhiều Đề án, Dự án, Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển thanh niên. Rất nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh đã được các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện với thanh niên và lực lượng thanh niên, đóng góp rất quan trọng vào thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều thanh niên đã nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, “khởi nghiệp, lập nghiệp” thành công. Ở trên bất kỳ lĩnh vực nào, các bạn trẻ đều chứng tỏ được trí tuệ, năng lực, bản lĩnh, tính xung kích, tình nguyện và sức sáng tạo.

Hội nghị đối thoại với chủ đề: “Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa” là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn để đánh giá kết quả triển khai các chính sách đối với thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên và các chính sách về thanh niên tại tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành sẽ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các thanh niên về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; đề xuất, kiến nghị giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; các giải pháp về xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh vững mạnh… Để từ đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách, các chương trình, đề án, quy định của pháp luật đối với thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội thanh niên thật sự vững mạnh.

Để hội nghị đối thoại diễn ra thành công và thật sự hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu, đại diện thanh niên tập trung trí tuệ, trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề quan tâm, với tinh thần thật sự dân chủ, thẳng thắn, nhiệt huyết, cầu thị, trách nhiệm. Lãnh đạo các sở, ban, ngành tập trung theo dõi, tổng hợp, kịp thời trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đối thoại cùng thanh niên với 4 nội dung: Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thời gian qua, các chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thời gian tới; các nội dung chính của Chương trình phát triển thanh niên Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030.

Thứ hai, khái quát tình hình thanh niên của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và định hướng một số nội dung trong tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh... và một số văn bản liên quan đến phát triển thanh niên.

Thứ ba, các nội dung khuyến khích thanh niên tham gia cải cách hành chính; áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tham gia thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo... đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ tư, thanh niên đề xuất với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời góp ý đối với những bất cập trong thực hiện chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian qua và hiến kế với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tham gia đối thoại cùng Chủ tịch UBND tỉnh có đại diện các sở, ban, ngành cũng trực tiếp trả lời, giải đáp và định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của thanh niên...

Thanh niên khởi nghiệp, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm

Đối với nhóm vấn đề về những thuận lợi, khó khăn, thách thức và định hướng một số nội dung trong tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và một số văn bản liên quan đến phát triển thanh niên; các đại biểu nêu vấn đề về cơ chế, chính sách trong giải quyết việc làm cho thanh niên; chủ trương, định hướng để hỗ trợ các thanh niên khởi nghiệp; cơ chế, chính sách để giải quyết nhu cầu về vốn cho thanh niên... Cụ thể, Bí thư Đoàn xã Thọ Lập (Thọ Xuân) Lê Thị Yến nêu vấn đề: Một bộ phận lớn đoàn viên, thanh niên do không có việc làm tại chỗ nên phải đi làm ăn xa; nhiều sinh viên ra trường chỉ muốn bám trụ lại các thành phố lớn và chấp nhận làm trái nghề đã được đào tạo. Trong những năm tới tỉnh sẽ có cơ chế, chính sách như thế nào trong giải quyết việc làm cho thanh niên cũng như thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương?

Lê Thị Yến, Bí thư đoàn xã Thọ Lập (Thọ Xuân).

Trả lời câu hỏi về nội dung này, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Để khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, tăng cơ hội tạo thêm việc làm cho thanh niên, thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương, Tỉnh đã có những chính sách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở cấp huyện để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt vùng nông thôn, vùng miền núi để thu hút lao động tại chỗ, tạo việc làm cho thanh niên trong tỉnh. Đồng thời, tỉnh đã ban hành Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026; chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vay vốn tạo việc làm tại địa phương.

Bên cạnh đó, hình thành Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thanh niên tham gia vào các dự án, các chương trình khởi nghiệp. Tăng cường các hoạt động thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; tăng cường các hoạt động hướng nghiệp và hỗ trợ thanh niên học nghề theo quy định của pháp luật. Cùng với các chính sách của tỉnh, thanh niên cần phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ về tay nghề, tác phong công nghiệp, rèn luyện thể lực và chủ động học ngoại ngữ, có như vậy mới đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số hiện nay; góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh thêm: Trong những năm gần, đây số lượng đoàn viên thanh niên ở Thanh Hóa học tập, lao động trong và ngoài tỉnh trở về địa phương học tập, công tác, sản xuất kinh doanh rất nhiều và có nhiều đóng góp cho tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện chăm lo cho gia đình, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tỉnh đã xây dựng môi trường tốt, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó tạo điều kiện việc làm trên tất cả các lĩnh vực để hấp dẫn thanh niên trở về. Bên cạnh đó, xây dựng nhiều cơ chế chính sách thu hút thanh niên tham gia vào các ngành nghề đặc thù.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu hội nhập

Đối với nội dung khuyến khích thanh niên tham gia cải cách hành chính; áp dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tham gia thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo... đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tại điểm cầu huyện Yên Định, đại biểu đặt câu hỏi: Công nghệ thông tin đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường, là cầu nối gắn kết giữa nhà tuyển dụng với người lao động; đồng thời góp phần tăng năng suất lao động xã hội, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Vậy, tỉnh ta đã có giải pháp như thế nào hay những ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tìm kiếm việc làm cho người lao động trên thị trường?

Điểm cầu huyện Yên Định.

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: Từ năm 2009, tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, áp dụng công nghệ thông tin vào thị trường lao động, góp phần đa dạng hóa các hình thức giao dịch việc làm của tỉnh. Sàn giao dịch việc làm là nơi kết nối cung - cầu lao động, là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh đáp ứng yêu cầu đào tạo và sản xuất kinh doanh, là cơ hội để người lao động tìm việc làm và học nghề.

Hiện nay, tỉnh giao Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tuần, đồng thời còn có các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố, khu công nghiệp tập trung đông người lao động và các phiên giao dịch việc làm trực tuyến (online) kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là các địa phương thiếu hụt lao động... nhằm tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động để người sử dụng lao động và người lao động gặp nhau, làm tăng cơ hội, khả năng tìm việc làm và học nghề của người lao động. Bình quân mỗi phiên giao dịch thu hút từ 20 đến 30 doanh nghiệp và từ 800 đến 1.000 người lao động tham gia.

Trao đổi thêm về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tuy nhiên, đồng chí mong muốn đoàn thanh niên phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số. Đoàn thanh niên có thể tham gia rất nhiều công việc liên quan đến chuyển số ở hầu hết các lĩnh vực, địa bàn cần chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành chức năng của tỉnh cần làm tốt công tác định hướng nghề nghiệp để tạo điều kiện cho thanh niên lựa chọn ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Chủ tịch UBND cũng dành lời khuyên cho thanh niên khi lựa chọn nghề ngoài đam mê phải phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, phải kết hợp hài hòa giữa cái mình muốn và xã hội muốn để có thể có hướng phát triển tốt nhất cho bản thân và xã hội./.

Hải Nam - Hoàng Trang