19/05/2022 lúc 11:28 (GMT+7)
Breaking News

Tháng 11 sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tam nông

VNHNO - Từ ngày 26-27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm thành tựu về 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

VNHNO - Từ ngày 26-27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm thành tựu về 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tháng 11 sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tam nông

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm Quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, ngày 26/11, Hội nghị sẽ tổ chức các cuộc Hội thảo chuyên đề: Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng; Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo báo cáo, ngày 27/11 sẽ khai mạc triển lãm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương sẽ đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các công việc được phân công trong kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và triển lãm.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch và báo cáo nội dung chuẩn bị về cơ quan thường trực, Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 25/10/2018./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập