27/03/2023 lúc 08:21 (GMT+7)
Breaking News

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị để xem xét một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ trì hội nghị ngày 21/9, có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ban lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa Chủ trì hội nghị - ảnh: CTTĐT

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận dự thảo Quy định về quy trình giao nhiệm vụ trọng tâm và nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

Qua đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững của huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2022 - 2025…

Đồng thời, xem xét Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào Khu Kinh tế Vân Phong giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Danh mục các dự án đầu tư công trọng điểm giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa.

Xem xét Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư chiến lược vào Khu Kinh tế Vân Phong giai đoạn 2022 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, sự cần thiết ban hành quy định này xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, qua đó khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác đánh giá cán bộ thời gian qua, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Quy định này không thay thế Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 31/2/2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Mai Trinh - Tuấn Khôi