25/09/2023 lúc 21:31 (GMT+7)
Breaking News

Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 26/4/2023, tại thị xã Bỉm Sơn Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự có ông Trịnh Xuân Lâm - Chủ tịch HĐQT Công ty; các thành viên HĐQT và cổ đông của Công ty.
Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2022 trước Đại hội.

Dưới sự chủ trì của ông Trịnh Xuân Lâm - Chủ tịch HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hoá đã được diễn ra trong không khí hân hoan và trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, minh bạch với nhiều nội dung.

Năm 2022, kinh tế thế giới đứng trên bờ vực suy thoái, xung đột Nga-Ukraine đã tạo ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tuy doanh nghiệp dệt may tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm, song lại gặp rất nhiều khó khăn trong 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng cuối năm 2022, các thị trường chính của dệt may rơi vào lạm phát, sức mua suy giảm mạnh, đến quý IV, đơn hàng đã giảm đến 30%, có doanh nghiệp giảm đến 70% đơn hàng ở thị trường châu Âu. Đơn hàng may giảm xuống do cầu thế giới giảm, trong đó có doanh nghiệp trong ngành dệt may như Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá. Tuy nhiên với kinh nghiệm và nguồn lực tích luỹ được sau nhiều năm xây dựng, phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã được duy trì ổn định và tiếp tục phát triển mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, đồng thời mở rộng đầu tư sang một số ngành nghề, lĩnh vực mới, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Theo đó: Năm 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá đã thực hiện 1.288.000.000.000 vốn điều lệ, doanh thu kế hoạch 800.000.000.000đ, thực hiện 961.625.809.112 đạt 120,20%; lợi nhuận sau kế hoạch 130.000.000.000đ, thực hiện 89,028.136.264 bằng 68,48% kế; ROE không thấp hơn 9,10%, thực hiện 12,78%, thực hiện kế hoạch 133,74%. Cùng với đó, với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông trong năm 2022, HĐQT đương nhiệm cũng đã tích cực thể hiện vai trò, trách nhiệm cao của mình trong việc chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các hoạt động của Ban điều hành, qua đó đưa Công ty vượt qua khó khăn, thách thức và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các nội dung thông qua Đại hội, đã nhận được sự biểu quyết nhất trí cao của các cổ đông tham dự và HĐQT.

Tại Đại hội đồng cổ đông, HĐQT cũng đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2022 trình Đại hội và đã nhận được sự biểu quyết 100% từ các cổ đông tham dự và HĐQT. Trong đó: Vốn điều lệ đạt 1.288 tỉ đồng; doanh thu thuần đạt 800 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỉ đồng; tỷ lệ ROE đạt 9,10%; tỷ lệ trả cổ tức không thấp hơn 10%.

Để đạt được kế hoạch trên, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa sẽ tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào một số giải pháp như: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên sâu; thực hiện quản lý sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh; tập trung phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành may xuất khẩu, qua đó chủ động trước các biến động của thị trường thế giới, liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ; định hướng chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách khoa học, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư kinh doanh.

Tiếp tục khai thác mảng may gia công và khách hàng truyền thống với các đơn hàng đã ký. Chuyển một phần sản xuất may gia công sang sản xuất hàng FOB để tăng doanh thu và lợi nhuận, đầu tư thêm nhà máy, CCN, gia tăng mảng bất động sản công nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại nông sản, khoáng sản. Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các cổ đông tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã lắng nghe và trả lời, làm rõ những nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, được các cổ đông, đại diện cổ đông quan tâm. Các cổ đông, đại diện cổ đông cũng đã biểu quyết, thông qua các báo cáo, dự thảo Kế hoạch được trình bày tại Đại hội, bao gồm: Báo cáo của HĐQT năm 2022, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2022; Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các thành viên HĐQT, các KSV năm 2022; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2022; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023; Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, các KSV năm 2023; Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá.

Theo ông Trịnh Xuân Lâm, những tháng đầu năm 2023 sẽ rất khó khăn về thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh như thế, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn vẫn đề ra các chỉ tiêu phát triển cao để nỗ lực cố gắng về sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận trước thuế.

Để có thể hiện thực hóa những mục tiêu đó, ông Trịnh Xuân Lâm đề nghị các cổ đông và đại diện cổ đông đồng hành cùng công ty, tiếp tục quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, có những tham gia đóng góp ý kiến, giải pháp để có thể thực hiện được những mục tiêu này thành kết quả thực tiễn.

HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội, Ông Trịnh Xuân Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Với tinh thần quyết tâm, sẵn sàng đổi mới, đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng nhau thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 góp phần thực hiện tốt các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động theo đúng chính sách và pháp luật Nhà nước; bảo đảm môi trường làm việc, việc làm và thu nhập cho người lao động ngày càng nâng cao./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh