25/09/2023 lúc 20:19 (GMT+7)
Breaking News

Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa: Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp cao

Sáng ngày 22/5/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp cao tại phòng Hội trường của công ty.
Toàn cảnh buổi công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp cao của Tập đoàn Tiên Sơn.

Tham dự buổi lễ công bố có ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; ông Trịnh Xuân Lượng, Tổng giám đốc Tập đoàn, các thành viên HĐQT và cán bộ chủ chốt của Công ty. Nôi dung công bố gồm hai phần, phần miễn nhiệm và phần bổ nhiệm.

Theo đó, các trường hợp miễn nhiệm gồm: Miễn nhiệm đối với ông Trịnh Xuân Lượng thôi giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 22/5/2023. Miễn nhiệm đối với ông Tống Anh Linh thôi giữ chức Phó giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng từ ngày 22/5/2023.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch HĐQT trao quyết định cho 4 ông bà được bổ nhiệm.

Bổ nhiệm các ông, (bà) gồm: Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Lượng giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT. Bổ nhiệm ông Lê Văn Hòa giữ chức Tổng giám đốc. Bổ nhiệm ông Tống Anh Linh giữ chức Giám đốc tài chính. Bổ nhiệm bà Trần Thị Hà giữ chức Phó giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng. Thời gian bắt đầu của các ông bà nêu trên là từ ngày 22/5/2023 và thời hạn giữ chức cho đến khi có quyết định khác.

Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đã phát biểu khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty là từ con số không đi lên và nêu rõ tầm quan trọng trong chiến lược phát triển công ty là vấn đề nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao có ảnh hưởng đến sự phát triển và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lãnh đạo Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các ông bà được bổ nhiệm.

Đáp lại kì vọng và tin tưởng của lãnh đạo công ty, ông Lê Văn Hòa vừa được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc cam kết phấn đấu, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả quản lí, kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ban Tổng giám đốc mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự đồng hành của các cổ đông và của người lao động vì mục tiêu chung là xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa ngày càng vững mạnh và phát triển./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh