26/02/2024 lúc 21:46 (GMT+7)
Breaking News

Tạo điều kiện tốt nhất để báo chí "Đồng hành-Đồng tâm-Phát triển" cùng Ninh Thuận

Ngay sau cuộc họp báo ngày 14/7/2022 do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức về tình hình kinh tế - xã hội quý II năm 2022; Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đã có công văn chỉ đạo, đánh giá, kết luận của buổi họp báo.

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để tăng cường mối quan hệ phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chính xác cho báo chí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền vì nhiệm vụ chung. Chủ tịch UBND tỉnh, Đồng chí Trần Quốc Nam đã giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở các câu hỏi cơ quan báo chí nêu ra tại buổi họp báo, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chuẩn mực cho báo chí; kịp thời trả lời và giải quyết dứt điểm những vấn đề báo chí phản ánh, qua đó góp phần vào sự phát triển của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Báo, Tạp chí đang thực hiện các chuyên đề tuyên truyền về tỉnh. Báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp theo quy định.

Tiếp tục giao cho Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối tổng hợp, điểm tin báo chí hàng ngày phản ánh về hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh Ninh Thuận gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương để nắm bắt, xử lý thông tin kịp thời; phát huy vai trò kết nối thông tin giữa cơ quan báo chí và các ngành, địa phương trong tỉnh hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo chính xác, đúng quy định. Đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí những nội dung tuyên truyền trọng điểm trong quý III/2022 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh…; thường xuyên theo dõi thông tin báo chí phản ánh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh có ý kiến đối với những thông tin phản ánh không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của mỗi tờ Báo, Tạp chí, hoặc những phát ngôn mang tính cá nhân của phóng viên gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội; đảm bảo mọi hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ quy định pháp luật, vì sự phát triển chung của xã hội.

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng tỉnh phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời gian qua.

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng tỉnh phản ánh toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời gian qua, nhất là những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid-19, góp phần tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong cán bộ và Nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm.

Thời gian tới, UBND tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục “ Đồng hành - Đồng tâm - Phát triển” cùng với tỉnh vì sự phát triển chung của xã hội, vì lợi ích chung của Nhân dân; đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định pháp luật về báo chí; những thông tin chưa kiểm chứng, chưa chính thống cần phải phối hợp để xử lý thận trọng, những vấn đề đã phản ánh phải dành thời gian để cơ quan chức năng xử lý và thông tin lại theo đúng quy định, hạn chế việc đưa tin về một vụ việc liên tục, một chiều gây hoang mang trong dư luận, hoặc khai thác những thông tin chưa được phép công khai gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai của cơ quan chức năng...

Võ Hà