29/05/2022 lúc 00:36 (GMT+7)
Breaking News

Tăng cường chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế

VNHNO - Bộ Tài chính cho biết trong những tháng cuối năm cần tập trung vào một số giải pháp về công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế và công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.

VNHNO - Bộ Tài chính cho biết trong những tháng cuối năm cần tập trung vào một số giải pháp về công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế và công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.

Báo cáo của Bộ Tài chính tại Hội nghị trực tuyến diễn ra hôm 18/10 cho biết 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu NSNN ước đạt 962.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu do cơ quan Thuế quản lý đạt 785.051 tỷ đồng, bằng 73,4% so với dự toán, bằng 113,6% so với cùng kỳ. Thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 146.850 tỷ đồng, bằng 82% so với dự toán, bằng 103,2% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm cơ quan thuế đã thực hiện được 63.665 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.273,83 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.108,73 tỷ đồng; giảm lỗ là 17.781,8 tỷ đồng; tổng số tiền thuế đã đôn đốc nộp vào ngân sách là 6.400,4 tỷ đồng. Thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ thuế, trong 9 tháng năm 2018 đã xử lý thu hồi được 25.382 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Các giải pháp chống thất thu của cơ quan hải quan (như thu hồi nợ thuế, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, chống thất thu qua công tác xác định lại mã số, trị giá hàng hóa, C/O...) đạt 3.925,59 tỷ đồng. Trong đó: thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 1.150,8 tỷ đồng; từ công tác xác định trị giá tính thuế đạt 178,3 tỷ đồng; Từ công tác phân loại, xác định mã số HS đạt 399,7 tỷ; Từ công tác kiểm tra sau thông quan: số tiền là 1.812 tỷ đồng; Lực lượng kiểm soát hải quan đã phát hiện, bắt giữ 12.234 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 871,8 tỷ đồng, số thu nộp NSNN đạt 241,39 tỷ đồng; Từ công tác kiểm tra nội bộ đạt 143,4 tỷ đồng.

Nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ Tài chính là 1.319.200 tỷ đồng. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhiệm vụ thu NSNN quý IV còn rất nặng nề, do vậy để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, Bộ Tài chính đã trình báo cáo Chính phủ quyết tâm triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp công tác quản lý thu, chống thất thu, mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý thu nhất là khu vực kinh tế dân doanh, kiểm soát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, triển khai quyết liệt các giải pháp thu nợ và cưỡng chế nợ  thuế, khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN, phấn đấu vượt tối thiểu 3% so với dự toán thu đã được Quốc hội giao.

Một số giải pháp đặc biệt là đối với những giải pháp về công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế và công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế đã được Bộ Tài chính đề ra, trong đó có việc phối hợp tốt ơn với UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan của ngành Tài chính và các cơ quan, ban ngành của tỉnh trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN tại địa phương; chỉ đạo cơ quan thuế, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương trong công tác quản lý đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế... Chỉ đạo sát sao đối với đề án xử lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn do Cục Thuế chủ trì xây dựng.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế, các Cục Thuế Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện pháp luật về thuế, góp phần tăng thu cho NSNN.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý thuế, quản lý nợ thuế, kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý kịp thời đối với những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong việc thực thi công vụ.

Đối với Hải quan, Bộ Tài chính yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục Hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế. Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực: quản lý, giám sát quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính …

Tiếp tục thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn nhập khẩu thường xuyên, kết hợp với việc đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp, trong đó chú trọng những doanh nghiệp khai báo giá thấp, đột biến, đã phát hiện vi phạm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch trong đó cần tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp từ các thị trường có nghi vấn; hàng hóa khai giảm giá, mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu; hàng hóa khai báo thuế suất ưu đãi đặc biệt, khai thuộc đối tượng miễn thuế, hoàn thuế; hàng hóa khai sai loại hình sau đó đề nghị thanh khoản hoàn thuế.

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp trực tiếp tác động đến nguồn thu, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, trong đó quyết liệt thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập