10/08/2022 lúc 21:46 (GMT+7)
Breaking News

Sudico (SJS) điều chỉnh tăng 35% lợi nhuận sau kiểm toán

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này, Sudico cho biết là do điều chỉnh giảm giá vốn xây dựng theo quyết toán của một số căn nhà tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.

CTCP Đầu tư phát triển và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico – mã chứng khoán SJS) công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán với một số nội dung quan trọng được điều chỉnh so với số liệu trên BCTC quý 4/2021 công ty tự lập trước đó

Về doanh thu, năm 2021 Sudico đạt 747 tỷ đồng doanh thu, giảm 34% so với năm 2020. Số liệu này không có nhiều thay đổi so với số liệu công ty tự lập. Tuy vậy chi phí vốn được điều chỉnh giảm 53 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập, về mức 515 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 232 tỷ đồng.

Sudico (SJS) điều chỉnh tăng 35% lợi nhuận sau kiểm toán do điều chỉnh giá vốn và lãi/lỗ từ công ty liên kết

 

Bên cạnh đó, kiểm toán ghi nhận lỗ từ các công ty liên doanh liên kết trong năm hơn 30 tỷ đồng, điều chỉnh tăng lỗ thêm 23 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập. Cộng thêm một số điều chỉnh nhỏ ở các khoản chi phí phát sinh trong năm, dẫn tới sau kiểm toán Sudico lãi trước thuế gần 116 tỷ đồng. Lợi nhuận sua thuế đạt hơn 84 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, và điều chỉnh tăng gần 22 tỷ đồng, tương ứng tăng 35% so với số liệu công ty tự lập trước đó.

Sudico cho biết, nguyên nhân dẫn tới có sự chênh lệch về chi phí vốn dẫn tới điều chỉnh tăng lợi nhuận trong năm 2021 sau kiểm toán do điều chỉnh giảm giá vốn xây dựng theo quyết toán của một số căn nhà tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.

Bên cạnh đó khoản lỗ từ các công ty liên doanh liên kết được điều chỉnh tăng mạnh do điều chỉnh tăng trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tại công ty liên kết (CTCP Đầu tư BĐS và Thương mại Thăng Long). Ngoài ra còn do điều chỉnh giảm giá vốn tại dự án mở rộng phí Đông Nam khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo – Hoà Bình của công ty con – CTCP Sudico Hoà Bình.

Nguyễn Lâm
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập