24/09/2023 lúc 09:46 (GMT+7)
Breaking News

Sa Pa hướng đến kỷ niệm 120 năm

Hướng đến kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa (1903-2023), Tạp chí Việt Nam Hội nhập vinh dự được chọn là một trong các cơ quan thông tin tuyên truyền về sự kiện. VNHN trân trọng giới thiệu chùm ảnh của PV Bùi Tiên Phong (David Bui) về Thị xã Sa Pa.