27/01/2023 lúc 22:27 (GMT+7)
Breaking News

Cửa khẩu Lào Cai mở cửa trở lại

Hôm nay ngày 8/1/2023, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã mở cửa trở lại, ưu tiên cho cư dân biên giới, diện thăm thân được phép đi lại. Dưới đây là ghi nhận của Đại diện Tây Bắc - Tạp chí Việt Nam hội nhập.
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập