21/04/2024 lúc 19:27 (GMT+7)
Breaking News

Cửa khẩu Lào Cai mở cửa trở lại

Hôm nay ngày 8/1/2023, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã mở cửa trở lại, ưu tiên cho cư dân biên giới, diện thăm thân được phép đi lại. Dưới đây là ghi nhận của Đại diện Tây Bắc - Tạp chí Việt Nam hội nhập.