23/06/2024 lúc 19:30 (GMT+7)
Breaking News

Chào Xuân 2024

Tạp chí Việt Nam Hội nhập vừa tổ chức Chương trình Gặp gỡ chào Xuân Việt Nam hội nhập 2024 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. PV ghi lại một số hình ảnh ấn tượng tại buổi lễ.