01/10/2023 lúc 11:41 (GMT+7)
Breaking News

Cảnh sắc Ninh Thuận

Trong thời gian tác nghiệp để thực hiện Chuyên đề về tỉnh Ninh Thuận, BBT Đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đã tổng hợp và bấm máy được những khoảnh khắc về cảnh sắc tươi đẹp nơi đây. VNHN trân trọng giới thiệu với quý độc giả.