03/12/2023 lúc 01:17 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Kạn nâng cao hiệu quả đầu tư trong phát triển và hội nhập

Tạp chí Việt Nam Hội nhập số 298 Chuyên đề tháng 5/2023 với chủ đề: Bắc Kạn nâng cao hiệu quả đầu tư trong phát triển và hội nhập với nhiều bài viết chuyên sâu phản ánh toàn diện những kết quả tích cực trong hành trình nỗ lực vượt khó khăn , thử thách của địa phương đã và đang vươn lên để xây dựng Bắc Kạn thành một tỉnh phát triển trong các tỉnh miền núi phía Bắc. VNHN trân trọng giới thiệu chùm ảnh về Bắc Kạn của PV Bùi Tiên Phong.