01/10/2023 lúc 13:11 (GMT+7)
Breaking News

Ấn tượng Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Tạp chí Việt Nam hội nhập

Ngày 21/6/2022 tại Hà Nội, Tạp chí Việt Nam hội nhập trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (2017-2022) và 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).