27/05/2022 lúc 05:50 (GMT+7)
Breaking News

Phó Thủ tướng không chấp nhận cho nhập khẩu 37 toa tàu cũ của Nhật

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về đề xuất nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành DMU đã qua sử dụng 40 năm của Nhật Bản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về đề xuất nhập khẩu và khai thác 37 toa xe tự hành DMU đã qua sử dụng 40 năm của Nhật Bản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và ý kiến của nhiều Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành không đồng ý nhập khẩu và khai thác 37 toa xe nêu trên. 

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT và các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đường sắt. 

Phó Thủ tướng không chấp nhận cho nhập khẩu 37 toa tàu cũ của Nhật

Trước đó, sau khi xin ý kiến của các bộ liên quan, Bộ Giao thông vận tải đã tổng hợp và có báo cáo Chính phủ về đề xuất nhập khẩu và khai thác 37 toa xe của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

Qua xem xét, Bộ Giao thông vận tải nhận thấy 37 toa xe xin được nhập khẩu là các phương tiện đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu theo quy định. Căn cứ nghị định 65, 37 toa xe nêu trên vừa không được phép nhập khẩu do có năm sản xuất quá 10 năm, vừa không được phép khai thác tại Việt Nam do đã có niên hạn sử dụng quá 40 năm.

Đề xuất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng chưa đánh giá một cách cụ thể, chi tiết các nội dung về tình trạng kỹ thuật an toàn, chi phí hoán cải, hiệu quả đầu tư, kế hoạch dự kiến vận hành, công tác vận hành, bảo trì; chưa nêu giải pháp xử lý nếu các toa xe không đáp ứng quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Việt Nam.

"Như vậy, đề xuất cho phép nhập 37 toa xe mặc dù trong báo cáo có nêu một số lợi ích nhất định, tuy nhiên quy định của pháp luật đã rõ ràng. Bộ Giao thông vận tải đã nêu quan điểm không ủng hộ việc nhập khẩu và khai thác 37 toa xe đã qua sử dụng (từ 39 đến 42 năm) tại Việt Nam", Bộ Giao thông vận tải nêu ý kiến.

Ngoài ra, đề xuất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng chưa đánh giá một cách cụ thể, chi tiết các nội dung về tình trạng kỹ thuật an toàn, chi phí hoán cải, hiệu quả đầu tư, kế hoạch dự kiến vận hành, công tác vận hành, bảo trì; chưa nêu giải pháp xử lý nếu các toa xe không đáp ứng quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập