25/05/2022 lúc 17:23 (GMT+7)
Breaking News

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

VNHN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Hẳn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh.

VNHN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Hẳn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh.

Ông Lê Văn Hẳn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Tại kỳ họp thứ 10, khóa IX, ngày 6/12/2018, HĐND tỉnh Trà Vinh, các đại biểu đã bầu bổ sung 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, với số phiếu tán thành 44/48, ông Lê Văn Hẳn - Bí thư Thành ủy Trà Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Ông Lê Văn Hẳn sinh năm 1970, quê quán tại ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý giáo dục.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hẳn từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Bí thư Huyện ủy Càng Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập