11/12/2023 lúc 09:59 (GMT+7)
Breaking News

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam

Kể từ khi Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2013 được thông qua và quy định ngày 18/5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam, các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam hàng năm được tổ chức trên toàn quốc.

Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa nêu trên và đánh dấu kỷ niệm kỷ niệm 60 năm (18/5/1963-18/5/2023) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam; kỷ niệm 10 năm (18/5/2014-18/5/2023) tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam, các chủ đề: “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trên nền tảng văn hóa Việt Nam”;  “KH, CN&ĐMST - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”; “KH, CN&ĐMST - động lực phát triển bền vững” được lựa chọn để hưởng ứng, tuyên truyền về Ngày KH&CN năm 2023.

Các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023 nhằm biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH, CN&ĐMST nổi bật; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hoạt động KH, CN&ĐMST trong nước; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN trong tương lai. Nâng cao văn hóa ĐMST trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới cho xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2023 được tổ chức từ ngày 21/04/2023 (Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia) đến ngày 19/05/2023. Các hoạt động chính của tuần lễ Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023 với một số sự kiện lớn như: Lễ Kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam; Lễ trao Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022; Lễ trao Giải thưởng báo chí KH&CN; Lễ trao Giải sáng kiến khoa học; Ngày hội STEM...

PV