03/03/2024 lúc 19:04 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngày 28/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; đồng chí Đổng Hoàn - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố liên quan.

Công cuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, với quyết tâm chính trị cao, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát tình hình, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các giải pháp đột phá vào các lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng, tổ chức các hội nghị chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng; tình hình kinh tế-xã hội ổn định và có bước phục hồi, phát triển. Sản xuất các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định và có bước tăng trưởng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, thương mại, du lịch phục hồi tích cực, tăng trưởng cao, đóng góp lớn cho tăng trưởng nền kinh tế. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh.

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: CTTĐT.

Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, nhất là kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII.

Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm, giao quân an toàn, đạt chỉ tiêu, công tác diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Dự kiến đến cuối năm 2022 có 11/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 07/18 chỉ tiêu còn khó khăn, không đạt kế hoạch; trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,42% (KH tăng 10-11%), tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.494 tỷ đồng, đạt 100,1% KH (KH 3.490 tỷ đồng).

Những tháng còn lại của năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Thích ứng - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Hiệu quả” với tinh thần, trách nhiệm cao nhất; đặc biệt là người đứng đầu của các cơ quan, địa phương tăng cường chỉ đạo rà soát lại các nhiệm vụ được giao kể cả trọng tâm, công việc thường xuyên, đột xuất, rà soát, đối chiếu với những chỉ tiêu, nhiệm vụ đươc giao của ngành mình để tiếp tục tập trung, tăng tốc tổ chức triển khai thực hiện; với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung công việc đã đề ra năm 2022; nhất là, kiên quyết dứt khoát, dứt điểm phải hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022 theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh.

Đồng thời, kiên quyết giải ngân đạt được kết quả cao nhất, xem đây là nhiệm vụ khẩn cấp, tranh thủ từng giờ, từng ngày đến ngày 31/12/2022 đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc giải ngân vốn trên tất cả các lĩnh vực, các công trình, toàn diện để đạt được 95% như kỳ vọng; trong đó, lưu ý các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông; làm tốt công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường, chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân vào dịp cuối năm, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023./.

Tiếp tục thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết - Thích ứng - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Hiệu quả”.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục ưu tiên phục hồi và giữ vững ổn định tăng trưởng kinh tế, kiên định với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành, quyết liệt, linh hoạt và có trọng tâm, đột phá. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi số ngành Nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước; Đề án phát triển kinh tế đô thị, xây dựng Phan Rang-Tháp Chàm thành thành phố thông minh. Phát huy tiềm năng, thế mạnh, tận dụng cơ hội, dư địa tăng trưởng của nhóm ngành thương mại - dịch vụ, du lịch để thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.

Tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện thời kỳ 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ cấu lại ngân sách nhà nước, các chính sách, pháp luật về thuế; thực hiện nghiêm túc các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; chỉ đạo triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và các loại bệnh khác có thể xảy ra. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10-11%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 87-88 triệu đồng/người; thu ngân sách trên địa bàn khoảng 3.658 tỷ đồng...

Năm 2023 triển khai hiệu quả Đề án phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự quyết tâm, quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; sự quan tâm, giám sát, hỗ trợ của HĐND tỉnh và Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề, tăng tốc, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ, đây là mốc thời gian quan trọng sẽ đánh giá toàn diện tất cả các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, kế hoạch 05 năm về kinh tế-xã hội; để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10-11%/năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, cần lưu ý đối với các nhóm ngành có thể phấn đấu tăng trưởng ở mức cao nhất có thể để thể hiện quyết tâm cao, với tinh thần: “Quyết tâm thật cao, tăng tốc toàn diện”; đồng chí yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải tăng tốc, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Ngành Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng từ 4-5%; giá trị gia tăng ngành công nghiệp đạt 16-17% và phấn đấu cao hơn; ngành xây dựng đạt 14-15%; phấn đấu giá trị gia tăng toàn ngành dịch vụ đạt 10-11%; quyết tâm thu hút trên 2,7 triệu lượt khách du lịch. Tăng tốc, quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2023 đã đề ra từ đầu năm, nhất là các ngành còn dư địa để tạo động lực cho tăng trưởng. Tiếp tục tăng tốc cao, quyết liệt hơn, tập trung hơn trong chỉ đạo, điều hành; xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, nhất là lĩnh vực đất đai, thuế, đầu tư, khoáng sản…; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành các dự án trọng điểm, các dự án động lực tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2023 và những năm tiếp theo.

Võ Hà