31/01/2023 lúc 17:36 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận: Hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Ngày 19/10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí UVTV Tỉnh ủy; các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị - ảnh: Văn Nỷ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 17.870 tỷ đồng, tăng 6,94% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.036,2 tỷ đồng, bằng 87% KH năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.455 tỷ đồng, giảm 36,7% so cùng kỳ; giải quyết việc làm mới cho 15.419 lượt người, đạt 96,4% KH; Đào tạo nghề cho 7.728 người, đạt 85,9% KH năm...

Cũng tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về Dự thảo Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Theo đó, để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch. Dự thảo các chương trình, kế hoạch đã được lấy ý kiến góp ý các sở, ngành, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban đảng tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trên cơ sở nội dung dự thảo các văn bản và ý kiến của các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thống nhất trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến về: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, đại biểu tham dự hội nghị đã chia thành 4 tổ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến góp phần xây dựng dự thảo các văn bản đảm bảo phù hợp, khả thi và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - ảnh: Văn Nỷ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đã hoàn thành chương trình đề ra. Qua thảo luận, hầu hết các ý kiến thể hiện sự nhất trí, đồng tình cao với các nội dung tài liệu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình xin ý kiến tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2022. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10-11%, 3 tháng cuối năm phải đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức 20%. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị nỗ lực, quyết tâm chính trị cao hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, khắc phục có hiệu quả khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết năm 2022 đã đề ra, tạo tiền đề để triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục bám sát, tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phát triển KT-XH năm 2022, chương trình phục hồi và phát triển KT-XH. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông, lâm, thủy sản; chủ động ứng phó mưa, bão.

Trong tháng 11 khẩn trương ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh. Trên cơ sở tham mưu Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đồ án quy hoạch trọng điểm, đồ án quy hoạch phân khu và tiến độ triển khai các dự án khu đô thị mới; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như: Cao tốc Bắc Nam, Cảng tổng hợp Cà Ná, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam… Kích cầu du lịch nội địa, du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, có giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về giá đất. Khẩn trương khắc phục những hạn chế mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe Nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển đổi số…; thực hiện đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Đối với việc sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 152-CTr/TU của Tỉnh ủy, giao Thường thực Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của BCH để hoàn chỉnh báo cáo theo hướng tinh gọn, khái quát cao hơn về tình hình, kết quả đạt được, nguyên nhân, những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo thực hiện hiệu quả đến năm 2025. Đối với các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, Hội nghị cơ bản thống nhất về bố cục, đánh giá khái quát tình hình, quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Tờ trình của BTV Tỉnh ủy và các dự thảo chương trình hành động, kế hoạch; giao cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu dự hội nghị để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Mai Trinh

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập