18/04/2024 lúc 04:53 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Thuận: Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống lưu trữ xăng, dầu

UBND tỉnh Ninh Thuận đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống lưu trữ xăng, dầu tại Cà Ná. Nhằm thực hiện có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển lâu dài, UBND tỉnh đang đề xuất các bộ, ngành trung ương điều chỉnh vị trí quy hoạch kho xăng dầu Ninh Chữ tại cảng Ninh Chữ sang kho Cà Ná tại xã Phước Diêm (Thuận Nam), để nâng quy mô kho xăng dầu Cà Ná từ 20.000 m3 thành 50.000 m3.

Theo đó được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Công Thương, tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt phát triển 3 kho tiếp nhận đầu mối với tổng sức chứa 100.000 m3 gồm 2 kho tại Cảng tổng hợp Cà Ná (50.000 m3 và 20.000 m3 với diện tích đất là 60.000 m2, quy mô cảng 50.000 DWT) và 1 kho xăng dầu Ninh Chữ tại cảng Ninh Chữ theo Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

 Ninh Thuận được phê duyệt phát triển 3 kho tiếp nhận đầu mối với tổng sức chứa 100.000 m3. (ảnh: minh họa).

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Công Thương xem xét tham mưu điều chỉnh địa điểm quy hoạch kho xăng dầu Ninh Chữ tại cảng Ninh Chữ (30.000 m3, diện tích 30.000 m2, quy mô cảng 10.000 DWT) sang vị trí mới tại kho xăng dầu Cà Ná để nâng sức chứa kho xăng dầu Cà Ná từ 20.000 m3 thành 50.000 m3 tại khu vực xã Phước Diêm (Thuận Nam), trên cơ sở chỉ di dời địa điểm kho xăng dầu Ninh Chữ sang kho xăng dầu Cà Ná, vẫn đảm bảo không thay đổi tổng quy mô công suất đã được phê duyệt là 100.000 m3).

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, việc phát triển kho xăng dầu tại cảng Ninh Chữ hiện nay chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, do hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó tại bến cảng Ninh Chữ được quy hoạch là bến tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương, có bến khách, tiếp nhận tàu trọng tải nhỏ từ 1.000-3.000 DWT, không quy hoạch bến cảng hàng lỏng. Đồng thời, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển KT-XH, ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân giai đoạn 2018-2023, UBND tỉnh đã lập Quy hoạch khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, xác định Ninh Chữ là trung tâm du lịch và bổ sung các khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy; như vậy, việc phát triển kho xăng dầu tại khu vực này là chưa phù hợp. Trong khi đó, những yếu tố thuận lợi khi điều chỉnh vị trí quy hoạch kho xăng dầu Ninh Chữ sang kho Cà Ná để nâng quy mô kho xăng dầu Cà Ná từ 20.000 m3 thành 50.000 m3. Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại khu bến cảng Cà Ná được quy hoạch là bến cảng tổng hợp, bến hàng rời, bến hàng lỏng được phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường, khả năng huy động vốn của nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng cơ sở kết nối đến cảng, cỡ tàu trọng tải đến 100.000 DWT và lớn hơn. Hiện nay, dự án Cảng tổng hợp Cà Ná đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động.

Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná đến năm 2035 đã xác định cụ thể vị trí, quy mô và phạm vi ranh giới tổng kho xăng dầu. Cụ thể: Quy mô diện tích 10 ha, tại khu vực xã Phước Diêm; hiện nay có 2 nhà đầu tư đề xuất đầu tư kho xăng dầu tại xã Phước Diêm, với quy mô 50.000 m3/kho. Như vậy, việc điều chỉnh vị trí kho xăng dầu Ninh Chữ về tổng kho xăng dầu Cà Ná đảm bảo diện tích xây dựng kho, tận dụng được quỹ đất sẵn có, phù hợp quy hoạch, đảm bảo điều kiện về an toàn công trình dầu khí trên đất liền theo quy định tại Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11-2-2011 của Chính phủ và Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, thuận lợi trong công tác kêu gọi đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến đầu tư phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh cũng như cung cấp xăng dầu cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành liên quan khảo sát, đề xuất địa điểm kho xăng dầu, tuyến đường ống, điểm tiếp nhận xăng dầu đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp đồng bộ với các công trình, dự án trong khu vực, nhất là vấn đề liên quan quy hoạch cảng biển Cà Ná theo đúng quy định hiện hành. Khi có nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án kho xăng dầu tại Cà Ná thì Sở Công Thương có trách nhiệm thông tin các vấn đề trên để nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu để quyết định lựa chọn phương án đầu tư tại khu này đảm bảo thuận lợi, an toàn và có hiệu quả./.

Anh Tuấn - Hương Giang