24/09/2023 lúc 12:04 (GMT+7)
Breaking News

Ninh Bình: Tổ chức “Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022”

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình, Chương trình “Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022” sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh mở rộng trong 03 ngày, bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022 với chủ đề “ Hoa Lư vang mãi ngàn năm” tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình; huyện Hoa Lư và một số tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Ninh Bình.
Chương trình thu hút sự tham gia nhiều tỉnh, thành phố có di sản được quốc gia và quốc tế công nhận.
Chương trình thu hút sự tham gia nhiều tỉnh, thành phố có di sản được quốc gia và quốc tế công nhận.

Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong nước và tôn vinh các di sản văn hóa, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Festival Tràng An kết nối Di sản được xây dựng với kỳ vọng trở thành thương hiệu của tỉnh Ninh Bình để duy trì tổ chức theo định kỳ 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2022 với mục tiêu bảo vệ và tôn vinh các di sản văn hóa, xúc tiến du lịch, thương mại và kêu gọi đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Festival Tràng An kết nối Di sản được xây dựng với kỳ vọng trở thành thương hiệu của tỉnh Ninh Bình.
Festival Tràng An kết nối Di sản được xây dựng với kỳ vọng trở thành thương hiệu của tỉnh Ninh Bình.

Thông qua việc tổ chức “Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022” góp phần quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa, con người của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các tỉnh, thành phố tham gia Festival nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế, phục vụ phát triển du lịch.

Sự kiện với nhiều hoạt động phục vụ dân dân và du khách.
Sự kiện với nhiều hoạt động phục vụ dân dân và du khách.

Chương trình sẽ thu hút sự tham gia của 25 tỉnh, thành phố có di sản được quốc gia và quốc tế công nhận, bao gồm di sản thế giới, di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, thành lập đoàn nghệ thuật và triển lãm tham gia các hoạt động theo định hướng và trong khuôn khổ chủ đề chính của Festival.

Các hoạt động trong khuôn khổ Festival để phục vụ Nhân dân, du khách bao gồm: chương trình khai mạc Festival, triển lãm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống, Lễ hội đường phố, chương trình đại nhạc hội di sản văn hoá và âm hưởng hiện đại, chương trình nghệ thuật bế mạc Festival. Trong đó:

- Chương trình khai mạc vào 20h00’ ngày 11/11/2022 (dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng VTV Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình và một số Đài Phát thanh Truyền hình của các tỉnh, thành phố). Tổ chức triển lãm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống.

- Tổ chức triển lãm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống sẽ diễn ra trong 03 ngày từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2022; các tỉnh, thành phố tham gia triển lãm tại Festival thực hiện trưng bày mô hình biểu tượng, hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sản phẩm văn hóa tiêu biểu giới thiệu về lịch sử, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương tại không gian trưng bày triển lãm theo vị trí do BTC bố trí.

- Chương trình Lễ hội đường phố diễn ra từ 18h00’-20h00’ ngày 12/11/2022. Các nhóm nghệ sỹ, diễn viên của các tỉnh, thành phố sẽ đi diễu hành và biểu diễn trên các tuyến đường tại khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế và một số tuyến đường tại thành phố Ninh Bình theo kịch bản của Ban Tổ chức.

- Chương trình đại nhạc hội di sản văn hóa và âm hưởng hiện đại tổ chức vào 20h00’ ngày 12/11/2022.

- Chương trình nghệ thuật Bế mạc Festival tổ chức vào 20h00’ ngày 13/11/2022.

Để tổ chức thành công Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình năm 2022, UBND tỉnh giao Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Festival, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Tổ chức. Sở Văn hoá và Thể thao là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức