27/05/2022 lúc 06:47 (GMT+7)
Breaking News

Người nước ngoài chưa có thị thực sẽ được tạo điều kiện nhập cảnh Việt Nam

Ngoài việc tăng tần suất bay thường lệ quốc tế đáp ứng nhu cầu người Việt Nam về nước đón Tết, hành khách người nước ngoài chưa có thị thực sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, dự hội nghị, hội thảo, học tập, nhân đạo...

Ngoài việc tăng tần suất bay thường lệ quốc tế đáp ứng nhu cầu người Việt Nam về nước đón Tết, hành khách người nước ngoài chưa có thị thực sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, dự hội nghị, hội thảo, học tập, nhân đạo...

Người nước ngoài chưa có thị thực sẽ được tạo điều kiện nhập cảnh Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 450/VPCP-QHQT của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi các Bộ, ngành về việc giải quyết nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng nhân thân về nước.

Công văn nêu rõ, xét báo cáo của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân về nước.

Về đối tượng người nước ngoài nhập cảnh: là người nước ngoài được cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; riêng đối với người nước ngoài vào du lịch, trước mắt, tiếp tục thực hiện theo Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Về thẩm quyền, thủ tục xét duyệt: Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị) được nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định của Chính phủ số 82/2015/NĐ-CP ngày 24/9/2015, mà không phải làm lại thủ tục kiểm tra nhân sự, cấp thị thực/giấy miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, đối với người nước ngoài chưa có thị thực, UBND cấp tỉnh tiếp tục xem xét phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh để làm việc, dự hội nghị, hội thảo, học tập, nhân đạo... trên địa bàn tỉnh; các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài làm việc với cơ quan mình.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an rà soát các trường hợp cấm nhập cảnh mới được bổ sung thời gian vừa qua, thông báo cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có hình thức hủy các loại giấy tờ nhập cảnh Việt Nam đã được cấp; phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn thủ tục nhập cảnh để triển khai thống nhất trên toàn quốc, phù hợp với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn y tế của Việt Nam.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập