24/09/2023 lúc 10:30 (GMT+7)
Breaking News

Ngành điện lực Kom Tum nâng cấp các trạm biến áp 

Để đảm bảo độ tin cậy cung cấp đầy đủ nguồn điện, chống quá tải, giảm thiểu sự cố lưới đện cho khách hàng trong dịp Tết sắp đến, cũng như mùa khô 2021-2022, ngành Điện lực Kon Tum đã tổ chức duy tu, bão dưỡng, sửa chữa, lắp mới, nâng cấp các trạm biến áp.


Để đảm bảo độ tin cậy cung cấp đầy đủ nguồn điện, chống quá tải, giảm thiểu sự cố lưới đện cho khách hàng trong dịp Tết sắp đến, cũng như mùa khô 2021-2022, ngành Điện lực Kon Tum đã tổ chức duy tu, bão dưỡng, sửa chữa, lắp mới, nâng cấp các trạm biến áp.

Đây là trạm biến áp tại làng Đăk Hà, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô với dung lượng 50 kva, được lắp đặt từ năm 2005. Do nhu cầu khách hàng sử dụng điện ngày càng tăng, không đảm bảo phụ tải, nên ngành điện lực Đăk Tô đã đầu tư thay thế dung lượng lên 100 kva. Đây là một trong 6 trạm biến áp trên địa bàn huyện được thay thế trong đợt này. Việc thi công thay thế các trạm biến áp, ngành Điện lực Đăk Tô đã tập trung mọi nguồn lực, vật lực thi công hoàn thành trước Tết Nhâm Dần 2022.