25/05/2022 lúc 18:03 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định bổ sung quy hoạch nhiều tuyến đường mới

Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 26/7 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch và điều chỉnh nâng cấp một số tuyến đường trong quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030.

Mới đây, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 26/7 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch và điều chỉnh nâng cấp một số tuyến đường trong quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030.

Một góc thành phố Nam Định 

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung tuyến đường bộ mới bao gồm tuyến chính Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển và hai tuyến nhánh kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng.

Trong đó, tuyến chính Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển dài khoảng 28,7 km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng.

Tuyến chính gồm hai đoạn: đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến quốc lộ 21B và đoạn từ quốc lộ 21B đến đường bộ ven biển.

Đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến quốc lộ 21B dài khoảng 4,5 km, quy mô 8 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường khoảng 63,5 m, nằm trong quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Đoạn từ quốc lộ 21B đến đường bộ ven biển dài khoảng 24,2 km, quy mô tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường (phạm vi giải phóng mặt bằng) khoảng 100 m.

Các tuyến nhánh bao gồm: tuyến từ Trực Tuấn đi thị trấn Yên Định và tuyến từ Lạc Quần đi thị trấn Ngô Đồng.

Tuyến Trực Tuấn - Yên Định dài khoảng 9,5 km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, quy mô tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường khoảng 100 m.

Tuyến Lạc Quần - Ngô Đồng dài khoảng 10,1 km, tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô tối thiểu 4 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường khoảng 70m.

Bên cạnh việc bổ sung quy hoạc tuyến đường bộ trên, UBND tỉnh Nam Định cũng quyết định điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định lên đường cấp II đồng bằng./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập