06/12/2022 lúc 00:44 (GMT+7)
Breaking News

Một thoáng Nha Trang

Trong thời gian tác nghiệp để thực hiện Chuyên đề về tỉnh Khánh Hòa, BBT Đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đã tổng hợp và bấm máy được những khoảnh khắc về cảnh sắc tươi đẹp nơi đây. VNHN trân trọng giới thiệu với quý độc giả.
{"0":{"src":"vnhn-media/22/10/5/bienhat.jpg","description":""},"1":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_1663946138221_1664162891379.jpg","description":""},"2":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_20220924_075935.jpg","description":""},"3":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_20220924_081127.jpg","description":""},"4":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_20220928_113019.jpg","description":""},"5":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_20220928_113348.jpg","description":""},"6":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_20220928_161431.jpg","description":""},"7":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_20220928_161524.jpg","description":""},"8":{"src":"vnhn-media/22/10/5/khoa.jpg","description":""},"9":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_1663946137790_1664162886552.jpg","description":""},"10":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_1663946137973_1664162889014.jpg","description":""},"12":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_20220928_160811.jpg","description":""},"13":{"src":"vnhn-media/22/10/5/img_20220928_161101.jpg","description":""}}
VNHN
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập