02/07/2022 lúc 06:39 (GMT+7)
Breaking News

Lợi nhuận đột biến của BAC A BANK đến từ đâu?

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đem về một khoản lợi nhuận đột biến hơn 94 tỷ đồng, cao gấp gần 12 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2020 cho BAC A BANK. Tuy nhiên, Hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối đều sụt giảm khi lần lượt ghi nhận lãi thuần sụt giảm 33% về 9,85 tỷ đồng và lỗ gần 3 tỷ đồng trong quý III.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đem về một khoản lợi nhuận đột biến hơn 94 tỷ đồng, cao gấp gần 12 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2020 cho BAC A BANK. Tuy nhiên, oạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối đều sụt giảm khi lần lượt ghi nhận lãi thuần sụt giảm 33% về 9,85 tỷ đồng và lỗ gần 3 tỷ đồng trong quý III.

Lợi nhuận đột biến của BAC A BANK đến từ đâu?

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK, HNX: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021. 

Thu nhập lãi thuần trong quý III của BAC A BANK đạt hơn 533 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối đều kém sắc khi lần lượt ghi nhận lãi thuần sụt giảm 33% về 9,85 tỷ đồng và lỗ gần 3 tỷ đồng trong quý III.

Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đem về một khoản lợi nhuận đột biến hơn 94 tỷ đồng, cao gấp gần 12 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, BAC A BANK được hoàn nhập hơn 5 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý III, trong khi cùng kỳ trích lập hơn 15 tỷ đồng.

Như vậy, khoản lợi nhuận đột biến so với năm 2020 của BAC A BANK cơ bản đến từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và hoàn nhập các khoản chi phí dự phòng rủi ro, còn đối với các hoạt động kinh doanh cơ bản của BAC A BANK đều sụt giảm so với năm ngoái.

Ngân hàng này báo lãi trước thuế trong quý tăng 58%, đạt hơn 266 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 1.562 tỷ đồng và 702 tỷ đồng, tương ứng tăng 9% và tăng 34% so với mức thực hiện 9 tháng năm 2020.

Quy mô tài sản của BAC A BANK tính đến cuối quý III đạt 111.351 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước ghi nhận tăng 38% lên mức 1.008 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm 17% còn 9.764 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng đạt hơn 90.970 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng tính đến ngày 30/9/2021 đạt hơn 78.216 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%. Trong đó nợ xấu nhích nhẹ từ 628 tỷ đồng (đầu năm) lên mức 642 tỷ đồng (cuối quý III), tỷ lệ nợ xấu cũng tăng nhẹ từ 0,79% lên 0,82%.

Năm 2021, BAC A BANK lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 7.531 tỷ đồng. Tổng tài sản mục tiêu đạt 125.510 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 88.179 tỷ đồng , lần lượt tăng 7% và tăng 11% so với mức thực hiện năm 2020.

Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng dự kiến kiểm soát dưới 1,5%. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 kỳ vọng thu về 700 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng, BAC A BANK đã hoàn thành kế hoạch về tăng vốn điều lệ và lợi nhuận.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập