23/06/2024 lúc 18:11 (GMT+7)
Breaking News

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh gặp gỡ cử tri phường Châu Khê trước kỳ họp Quốc Hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hương Giang, đã tập trung vào nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm quan trọng của tỉnh trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong buổi gặp gỡ cử tri tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn.

Các ĐBQH và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại phường Châu Khê

Vào ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và các Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Ninh đã gặp gỡ cử tri tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn trước Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV.

Cử tri của phường Châu Khê đã thể hiện sự đồng lòng cao đối với dự kiến nội dung và chương trình Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV. Họ cũng đã đưa ra các kiến nghị và đề xuất quan trọng đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và địa phương để tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cử tri cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân, và nông thôn, đặc biệt là tình trạng bỏ ruộng không canh tác do diện tích trồng cây sụp đổ và ô nhiễm nguồn nước. Họ đề xuất việc đầu tư để nâng cấp cơ sở hạ tầng trong cụm công nghiệp làng nghề Đa Hội.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị cần sớm thực hiện đấu nối hệ thống xử lý và thu gom nước thải tại một số khu phố với Nhà máy xử lý nước thải Từ Sơn. Họ cũng kêu gọi sớm hoàn thiện và bàn giao hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn khu phố Trịnh Nguyễn và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trường THCS Châu Khê.

Cử tri phường Châu Khê nêu kiến nghị

Chủ tịch UBND TP Từ Sơn Hoàng Bá Huy, đại diện lãnh đạo thành phố để tiến hành trao đổi và làm rõ một số ý kiến và kiến nghị của cử tri địa phương, đặc biệt là những vấn đề mà thành phố có thẩm quyền giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hương Giang, trong cuộc phát biểu trước cử tri phường Châu Khê, đã cung cấp thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023, cũng như nhấn mạnh các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bà đã trực tiếp thảo luận và làm rõ một số vấn đề liên quan như thu hút đầu tư, duy trì sự ổn định về kinh tế vĩ mô, tiến độ quy hoạch phân khu và giải ngân vốn đầu tư công. Các vấn đề khác bao gồm giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề, cải cách hành chính, tiếp dân và xử lý các đơn thư khiếu nại và tố cáo từ công dân, cũng như chính sách về cán bộ ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu với cử tri phường Châu Khê

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng của họ và chịu trách nhiệm chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương. Bà đã khuyến nghị rằng họ cần phải xây dựng các kế hoạch và chương trình cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, bà cũng đã đề nghị cho cán bộ và nhân dân ở các phường phải tiếp tục tôn vinh và phát huy truyền thống đoàn kết và sáng tạo. Họ cần luôn điều hành và ủng hộ các chủ trương và đường lối của Đảng, cũng như tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước. Điều này sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng một quê hương ngày càng phát triển toàn diện và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Anh, đã tỏ lòng trân trọng và đánh giá cao những ý kiến và kiến nghị đáng quý của cử tri phường Châu Khê. Bà đã tiếp thu và đánh giá sâu sắc những đề xuất này.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh đã tham gia vào cuộc trao đổi và làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương. Sau đó, bà đã giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh để xem xét, giải quyết, và đáp ứng những nguyện vọng của cử tri.

Ngọc Anh