24/06/2024 lúc 03:37 (GMT+7)
Breaking News

Khu vực ASEAN thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Trong tiến trình hội nhập đó, AWGIPC đã và đang làm tốt vai trò đầu mối trong xây dựng, phối hợp và triển khai các chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ, nhằm đạt được các mục tiêu về sở hữu trí tuệ nêu trong Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC Blueprint).

Cuộc họp AWGIPC 72 lần này sẽ tập trung vào triển khai chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025; các hoạt động hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa ASEAN và các đối tác của ASEAN (AANZFTA, WIPO, Cơ quan Sáng chế châu Âu, Cơ quan sở hữu trí tuệ châu Âu, Viện Sở hữu Công nghiệp Pháp, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản...).
Bên lề Cuộc họp AWGIPC 72 còn diễn ra một số sự kiện như: Cuộc họp lần thứ 15 Tiểu ban Sở hữu trí tuệ Hiệp định Tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA IPC 15); lễ chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2024 và phát động Cuộc thi "Sinh viên miền Trung sáng tạo xanh" tại thành phố Huế.
Mục tiêu hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách thỏa đáng và hiệu quả trong khu vực ASEAN, qua đó thúc đẩy đổi mới, chuyển giao và phổ biến công nghệ, tăng cường tự do hóa thương mại khu vực và toàn cầu.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, trong những năm qua, ASEAN đã đẩy mạnh hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa các nước thành viên cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nhằm biến ASEAN thành một khu vực sáng tạo và có sức cạnh tranh trên thế giới.
Trong tiến trình hội nhập đó, AWGIPC đã và đang làm tốt vai trò đầu mối trong xây dựng, phối hợp và triển khai các chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ, nhằm đạt được các mục tiêu về sở hữu trí tuệ nêu trong Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC Blueprint).

Ông Lưu Hoàng Long tin tưởng, Cuộc họp AWGIPC 72 sẽ thành công tốt đẹp; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025 và từng bước xây dựng Chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn hậu 2025. Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chào đón Đông Ti-mo lần đầu tiên tham gia Cuộc họp AWGIPC với tư cách là quan sát viên; mong muốn trong thời gian tới, Đông Ti-mo sẽ tham gia tích cực vào Nhóm AWGIPC, đóng góp cho sự lớn mạnh của hệ thống sở hữu trí tuệ và hội nhập quốc của khu vực.
Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN đã triển khai thành công 81% các sáng kiến/hoạt động thuộc Chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025.

Ngoài ra, Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN còn khẳng định được vai trò trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế và đối tác về sở hữu trí tuệ của ASEAN như Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ của Australia và New Zeland, Cơ quan sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO), Cơ quan sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO), Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh (UKIPO),...

Cuộc họp Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN lần này tập trung các vấn đề sẽ triển khai: Chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025 và các hoạt động hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa ASEAN và các đối tác của ASEAN (AANZFTA, WIPO, Cơ quan Sáng chế châu Âu, Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu, Viện Sở hữu Công nghiệp Pháp, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản,...).
Ông Xaysomphet Norasingh, Chủ tịch nhóm công tác về hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC) mong muốn, ASEAN hãy lấy cảm hứng từ những thành tựu đã đạt được và nỗ lực gấp đôi để giải quyết những thách thức và cơ hội mới mà khu vực đang phải đối mặt. Ông Xaysomphet Norasingh hy vọng, các nước thành viên sẽ cùng nhau hợp tác để xây dựng năng lực và đào tạo về sở hữu trí tuệ, nhằm hỗ trợ hữu ích cho sự phát triển hơn nữa của hệ thống sở hữu trí tuệ.
Thứ nhất, trong bối cảnh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, chúng ta cần duy trì sự linh hoạt và thích ứng trong cách tiếp cận, qua đó tăng cường và mở rộng ảnh hưởng của sở hữu trí tuệ ở tất cả các cấp độ trong khu vực.

Thứ hai, nền kinh tế số mang đến cả những cơ hội và thách thức chưa từng có. Điều quan trọng là chúng ta phải khai phá sức mạnh của sở hữu trí tuệ để định hướng ranh giới mới này hiệu quả.

Thứ ba, bằng cách tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, chúng ta cũng có thể mở khóa toàn bộ tiềm năng của các ngành công nghiệp sáng tạo của ASEAN và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

AWGIPC ra đời trên cơ sở của Hiệp định khung về Hợp tác sở hữu trí tuệ giữa các nư­ớc ASEAN (được thông qua tại Cuộc họp Thượng đỉnh lần thứ 5 của các nước ASEAN tại Bangkok, Thái Lan năm 1995). Với chức năng xây dựng, triển khai và đánh giá các hoạt động hợp tác về sở hữu trí tuệ của ASEAN, AWGIPC đã xây dựng và triển khai các kế hoạch hợp tác về sở hữu trí tuệ của ASEAN theo từng giai đoạn. AWGIPC đang triển khai Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025 (đã hoàn thành 81% Kế hoạch) và đang từng bước xây dựng Chương trình hành động của ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn hậu 2025.
Cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề diễn ra từ ngày 22-26/4.
Ngoài ra, AWGIPC còn khẳng định được vai trò trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế và đối tác về sở hữu trí tuệ của ASEAN như: Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), cơ quan Sở hữu trí tuệ của Australia-New Zealand, cơ quan Sở hữu trí tuệ Trung Quốc (CNIPA), cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO), cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO)...

 

Vũ Nhật