29/09/2023 lúc 11:32 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Lâm Thao (Phú Thọ): Phát triển nông nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm

Với trọng tâm là thu hút đầu tư phát triển SX Nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, sản xuất Công nghiệp- TTCN và quản lý đầu tư, phát triển hạ tầng, huyện Lâm Thao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Không chỉ là một huyện có bề dày về văn hóa, lịch sử, nơi giao thoa giữa vùng đồng bằng và trung du miền núi và nằm liền kề ngay khu di tích Đền Hùng, với 51 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 20 di tích đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia về lịch sử, văn hóa; Lâm Thao còn được xem là cửa ngõ giữa miền núi và vùng đồng bằng, cửa ngõ quan trọng giữa TP Việt Trì và các tỉnh phía Bắc, có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu văn hóa, khoa học công nghệ giữa các địa phương trong và ngoài huyện; đồng thời nơi đây còn có vai trò quan trọng trong việc phân phối cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đô thị và hấp dẫn các dự án đầu tư…

Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Thao lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra khâu đột phá về “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển, trọng tâm là phát triển nông nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ”. Thực hiện chủ trương trên, huyện Lâm Thao đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, từng bước đáp ứng các tiêu chí của huyện NTM nâng cao. Giai đoạn 2020-2023, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt khoảng 6.350 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đô thị và thương mại dịch vụ đạt gần 4.300 tỷ đồng, chiếm 67% tổng vốn đầu tư phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy thăm HTX rau an toàn Tứ Xã

Quyết tâm vượt khó

Năm 2022,  tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển ổn định; các hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục và phát triển; thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ; diện tích lúa chất lượng cao tiếp tục được mở rộng; Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt; sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra; cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội ở cả đô thị và nông thôn ngày càng được tăng cường. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội được đảm bảo, quan tâm và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho người dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi cơ bản như: An ninh chính trị, TTATXH tiếp tục ổn định; hạ tầng kinh tế- xã hội tiếp tục được đầu tư; phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả; lĩnh vực văn hóa- xã hội, cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt; thì kinh tế- xã hội của huyện còn gặp những khó khăn nhất định, như:  giá điện tăng; giá nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư đầu vào biến động mạnh, tăng chi phí sản xuất; thị trường xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp bị thu hẹp; tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để vượt qua những khó khăn, Huyện ủy và UBND huyện quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm các đơn vị sản xuất trên địa bàn huyện

Bước vào năm 2023, cùng với việc thúc đẩy thực thi các nhiệm vụ khác đã đề ra, huyện Lâm Thao tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa cận đô thị. Huyện đã tiến hành quy hoạch các vùng sản xuất tập trung đối với các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế để phát triển theo hướng hàng hóa; tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất; cơ giới hóa các khâu sản xuất nhằm giải phóng sức lao động, giảm chi phí, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ đó, giá trị thu nhập bình quân/ha canh tác trên địa bàn đạt 160 triệu đồng/năm. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được huyện quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện đã có 16 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 14 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Hiện đã tiếp nhận hồ sơ, đang thẩm định để tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP xem xét công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên theo quy định.

Xây dựng Nông thôn mới vẫn là một trong những công tác trọng tâm không có điểm dừng của địa phương.  Theo đó, huyện Lâm Thao tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong suốt quá trình thực hiện Chương trình, phải làm thực chất, lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu. Huyện xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Trên tinh thần đó, năm 2023 Lâm Thao đặt mục tiêu có ít nhất 01 xã đạt NTM kiểu mẫu và có thêm 20 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (nâng tổng số toàn huyện có 52 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 4 xã đạt NTM nâng cao). Ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các tiêu chí. Trong đó, các xã Cao Xá, Sơn Vi và Vĩnh Lại tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo hướng xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Một góc Thị trấn Lâm Thao

Những giải pháp và kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2023,  tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 1.600 tỷ đồng, đạt 59,3% kế hoạch (Kế hoạch 2.700 tỷ đồng); Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 245.000 triệu đồng, đạt 53% (đạt 205% dự toán tỉnh giao), tăng 16% so với cùng kỳ; Tổng chi ngân sách thực hiện 365.000 triệu đồng, đạt 57% NQ- HĐND; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm mới cho 726 lao động, đạt 58,1% (KH 1.250 lao động);  Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95,3% (Kế hoạch 95,5%); Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100% (Kế hoạch 100%); Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư tập trung đạt 100% (Kế hoạch 99,4%). Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại phát triển ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn và tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng.

Đường vào khu 4 - khu dân cư NTM kiểu mẫu của xã Tiên Kiên

Để đạt được những kết quả đó và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, huyện Lâm Thao đã đề ra những giải pháp thiết thực, trong đó tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM và sản xuất công nghiệp – TTCN, quản lý đầu tư, phát triển hạ tầng.

Cụ thể: Trong lĩnh vực SX Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới:  Huyện tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân. Diện tích gieo cấy lúa vụ chiêm xuân đạt 3.127,7ha, đạt 100,3% KH, trong đó tỷ lệ gieo cấy lúa chất lượng cao đạt 91,2%, năng suất bình quân đạt 63,7tạ/ha, tổng sản lượng đạt 19.900 tấn (đạt 66,5% KH năm); rau màu các loại vụ chiêm xuân đạt 284ha, duy trì, phát triển các mô hình liên kết sản xuất sản phẩm rau, củ, quả an toàn. Cấy lúa vụ mùa đạt 2.092,7 ha, đạt 101,1%KH tỉnh giao, rau màu các loại vụ mùa đạt 322,9ha.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc triển khai các dự án1

 Chỉ đạo chăn nuôi đảm bảo an toàn, hiệu quả; tăng cường  các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Xây dựng kế hoạch, tăng cường chỉ đạo các xã tập trung nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra. Trong đó năm 2023 phấn đấu xây dựng xã Thạch Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Sơn Vi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP, tiếp tục rà soát, hướng dẫn các chủ thể đăng ký bổ sung sản phẩm tham gia Chương trình OCOP…

Về sản xuất Công nghiệp- TTCN và quản lý đầu tư, phát triển hạ tầng: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao theo đúng tiến độ (Mục tiêu hoàn thành- quý III/2023). Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng công trình.   Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và UBND các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thăm phong trào xây dựng NTM nâng cao kiểu mẫu xã Sơn Vi

Với trọng tâm là thu hút đầu tư phát triển SX Nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới,  sản xuất Công nghiệp- TTCN và quản lý đầu tư, phát triển hạ tầng, huyện Lâm Thao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Lâm Tuyết – Mai Huyền

...