27/05/2022 lúc 08:02 (GMT+7)
Breaking News

Hướng đến xây dựng Đề án Dàn nhạc dân tộc Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông vừa có buổi làm việc với Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam về việc xây dựng Đề án Dàn nhạc dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông vừa có buổi làm việc với Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam về việc xây dựng Đề án Dàn nhạc dân tộc Việt Nam.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án Dàn nhạc dân tộc Việt Nam là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm thể chế hóa, hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp. 

Hiện nay, nghệ thuật truyền thống ngày càng mai một, các nghệ nhân cũng dần mất đi, người học ít dần đi, có người học ra trường lại không có việc làm.

Trong khi đó, việc quảng bá đất nước, con người và văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua âm nhạc truyền thống sẽ dễ thu hút bạn bè quốc tế.

Vì thế, việc xây dựng Dàn nhạc dân tộc Việt Nam ngoài phần có thể khôi phục, phục dựng các tiết mục đã mất, sắp mất, còn giới thiệu được hình ảnh Việt Nam, tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế là rất quan trọng.

Thứ trưởng  Tạ Quang Đông  yêu cầu Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện Đề án Dàn nhạc dân tộc Việt Nam dù rằng trong giai đoạn hiện nay còn nhiều khó khăn về tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, con người.

Ông nhấn mạnh: “Cái gốc là âm nhạc truyền thống của dân tộc. Thông thường các nước trên thế giới đều có chính sách bảo tồn và phát triển âm nhạc truyền thống của dân tộc mình. Các nước càng phát triển thì văn hóa gốc càng được chú ý. Đó là quy luật chung bởi mất gốc là mất tất cả và chúng ta cần phải giữ gìn cho được cái gốc văn hoá ấy".

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập